Valge nahavärviga inimesed nüüdsest vähemus?

Valge nahavärviga inimesed

Valge nahavärviga inimesedEsimest korda läbi ajaloo on Ameerikas tekkinud olukord
kus vähemused moodustavad suurema protsendi populatsioonist
kui valge nahavärviga inimesed.

2012 aastal läbiviidud uuringutest selgus ,et 49,9% alla viie aastastest
lastest on valge nahavärviga ning ülejäänud 50,1% kuuluvad vähemus rahvuste hulka.

Selliste andmete põhjal on nüüdsest valge nahavärviga inimesed ametlikult kantud
vähemuste hulka, ennustuste kohaselt jätkub valgete osakaalu vähenemine Ameerikas
lähiaastatel jõudsalt.

Kõige kiiremini kasvavad vähemusgrupid on Asiaadid kelle populatsioon suurenes aastal 2012
2,9% võrra ning Hispaanlased kelle populatsioon tõusis 2,2% võrra.
Allikas:http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-22895162

Be the first to comment

Leave a Reply