Andmeteadlase karjääri verstapostid

Andmeteadus ei ole enam ammu ähmane tulevikunägemus, vaid see on reaalne olevik! Andmeteadus kui eraldiseisev teadusharu on eksisteerinud juba 1990. aastatest alates, kuid selle väärtust hakati mõistma alles siis, kui ettevõtted ei suutnud järjest kasvavaid andmemahte enam otsuste tegemiseks efektiivselt ära kasutada. Andmeteadus aitab ettevõtetel kasvada tavapärastest andmekonsolideerimise normidest kaugemale. See võimaldab organisatsioonidele juurdepääsu üha enamale teabele ja võimaldab näha uusi asju paremini, teistsugusest vaatenurgast.

Kaasaegne tehnoloogia on võimaldanud luua ja salvestada üha suuremaid koguseid teavet; andmete maht plahvatuslikult kasvanud. Hinnanguliselt 90% maailma andmetest on loodud viimase kahe aasta jooksul. Näiteks Facebooki kasutajad laadivad üles 10 miljonit fotot tunnis.

Need andmed jäävad sageli lihtsalt andmebaasidesse ja -pilvedesse salvestatuks, põhimõtteliselt puutumata – nii teie kirjade mustandid postkastis kui ka TonyBet kasiino panused. Nende tehnoloogiate abil kogutud ja salvestatud tohutu hulk andmeid võib tuua organisatsioonidele ja ühiskonnale kogu maailmas ümberkujundavat kasu, kuid ainult siis, kui me oskame neid tõlgendada. Siinkohal tulebki appi andmeteadus.

Mis on andmeteadus?

Andmeteadus on organisatsiooni andmehoidlas olevate suurte andmehulkade infovoo üksikasjalik uurimine. See on andmete tuletamise, algoritmide arendamise ja tehnoloogia segu, mis kokku aitab kaasa keeruliste analüütiliste probleemide lahendamisele. Andmeteaduse abil on organisatsioonid edukalt saanud struktureerimata ja töötlemata andmetest sisukaid teadmisi.

Tänapäeva ettevõtted vajavad kvalifitseeritud, asjatundlikke ja sertifitseeritud andmeteadlasi ning nad on viimastel aastatel tõusnud kõige paremini tasustatud spetsialistideks. See on viinud ka tasuta veebipõhiseid andmetöötluskursusi läbivate spetsialistide arvu märkimisväärsele kasvule.

Andmeteaduse tähendus on protsesside süvaanalüüs suurte andmemahtude väljavõtmiseks, et määrata kindlaks korduvad mustrid. See aitab korraldada ja kontrollida kõiki organisatsiooni muutuvaid aspekte, nagu kulud, konkurents, samuti turg; vastutab teabe päritolu uurimise eest, selle eest, mida see kujutab endast, ja selle kasutamise võimaluste eest. 

Miks on andmetöötlus nii oluline?

Vastus sellele küsimusele on väga lihtne. Andmeteadus aitab kaasa organisatsioonide jaoks ebakindluse vähendamisele. Et iga päev genereeritakse miljardeid baite andmeid, on ülimalt oluline roll andmeteadlastel, kes vastutavad intelligentsete lahenduste pakkumise eest, et hõlbustada otsuste tegemist äritasandil.

Andmeteaduse olulisust saab mõista sellest, et isegi online-turunduse ja meelelahutuse hiiglased nagu Amazon ja Netflix, sõltuvad sellest enamasti tarbijate käitumisharjumuste ülevaate saamisest. Need ettevõtted kasutavad andmete kaevandamist ja sorteerimist, et mõista kasutajate huve, tuvastada olulisi kliendisegmente, saata sõnumeid erinevatele turuosalistele ja mida kõike veel! Nõudlus andmeteaduse spetsialistide järele on tõusnud kõikides tööstusharudes, alates ettevõtetest kuni mittetulundusühingute ja valitsusasutuste vahel.

Andmeteaduse peamine eelis on see, et hea korraldusega on võimalik probleeme kiiremini ja objektiivsemalt lahendada. Lisaks on see parim viis leida lahendusi asjaoludele, kus andmed on mitmekesised ja hajutatud. Andmeteadusel on mitmekesised rakendused, kus domineerivad äri- ja ärivaldkonnad. Näiteks hõlbustab see värbamist personaliosakonnas, aitab turundusmeeskondadel viimistleda oma üldisi kampaaniakulusid ja meelitada kliente ning juhtida mis tahes organisatsiooni üldjuhtimisosakondi.

Struktureerimata ja korrastamata andmed võivad olla ettevõtete jaoks peavalu, kuid tänu andmeteadusele võib see ülesanne olla nüüd vähem aeganõudev, vähem kulukas ja hõlpsasti käsitletav. Andmeteadus jaguneb üldises plaanis kolme alaliiki ja/või uurimisvaldkonda.

Tehisintellekt

Tehisintellekt põhineb inimintellekti protsesside simuleerimisel algoritmide abil. Teisisõnu on see distsipliin, mis püüab luua süsteeme, mis on võimelised õppima ja arutlema nagu inimene, õppima kogemustest, leidma, kuidas lahendada probleeme antud tingimustes, vastandama teavet ja täitma loogilisi ülesandeid.

Äriintellekt

Äriintellekt on võime muuta andmed teabeks ja teave teadmisteks, et optimeerida otsuste tegemise protsessi äritegevuses. Pragmaatilisemast vaatenurgast ja seostades seda mõistet otseselt infotehnoloogiatega, võime defineerida äriintellekti kui metoodikate, rakenduste ja tehnoloogiate kogumit, mis võimaldab koguda, puhastada ja teisendada andmeid tehingusüsteemidest ja struktureerimata teabest sorteeritud infoks. Seda teavet saab seejärel kasutada äritegevusega seotud otsuste tegemise toetamiseks.

Suurandmed

Suurandmete all mõistetakse nii struktureeritud kui ka struktureerimata andmete suurt hulka, mis ujutab iga päev üle igasuguseid ettevõtteid. Sotsiaalvõrgustikest, mobiilseadmetest, anduritest ja muudest andmeallikatest pärinevate andmete massiline kogumine tekitas probleeme, mis ajendasid uute vahendite ja tehnikate loomist. Suurandmed on kõik andmekogumid või andmekogumite kombinatsioonid, mille suurus (maht), keerukus (varieeruvus) ja kasvukiirus takistavad andmete kogumist, haldamist, töötlemist või analüüsi tavapäraste tehnoloogiate ja vahendite, näiteks relatsiooniliste andmebaaside ja tavapärase statistika abil.

Andmeteaduse ja -teadlaste rolli on tulevikus raske üle hinnata ning kindlasti on tegemist väga perspektiiviga erialaga, mida õppida.

„Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!”