Biolamp – kasulik ja stiilne tänavavalgusti

BiolampTänavavalgustid on iga linna oluliseks osaks. Mis siis, kui need oleksid lisaks valgustamise funktsioonile ka muud moodi kasulikud? Ungari disainer Peter Horvath on loonud projekti nimega Biolamp.

Lisaks paljudele muudele keskkonnaprobleemidele on suurtes linnades kujunenud märgatavaks probleemiks ka sudu. Inimeste linna elama asumisega kasvab teatavasti ka autode arv ja see tendents on jätkuv. Ungari disainer Peter Horvath on leidnud modernse ja erilise lahenduse, mis võiks tulevikus linnades oleva sudu muundada energiaks, mida saab nii mitmelgi vajalikul moel kasutada.

Horvathi ideeks on tuua tänavatele biolamp, mis kogub endasse autodest ja teistest sõiduvahenditest, aga ka tehase suitsust tuleva vingugaasi ning muundab selle lambi sees oleva mehhanismiga kas hapnikuks või muuks vajalikuks energiaks. Disainer on pakkunud välja ka võimaluse kasutada lampe elektriautode laadimispunktidena.

Projekteeritud lambid on kaheharulised – üks haru on pikem ja teine lühem. Suurem ja kõrgemal paiknev haru imaks vingugaasi torusse ja suunaks selle ventilaatori kaudu spiraalsesse süsteemi, kus see vee ja vetikate kooslusel seguneb kokku biomassiks. Teise, madalamal asetseva väiksema haru kaudu pumbataks aga muundatud hapnik taas linnaõhku tagasi. Samuti saaks tekkiva energia jõul toota hapnikku emiteerivasse harusse ka elektrienergiat tootva mehhanismi, mille abil oleks võimalik luua pistik elektriautode laadimiseks. Seega koguks lamp päevasel ajal endasse piisava koguse vingugaasi, et õhtupimeduse saabudes saaks biolamp töötada tavalise tänavavalgustuslaternana.

Antud ideeni jõudis disainer märgates, et linnatänavatele on paigaldatud palju laternaid, kuid tegelikkuses peale valguse need muud kasu ei toogi. Samuti on paljude vanade lampide disain juba aja jalgu jäänud ega lähtu keskkonnasäästlikkusest. Seetõttu mõtleski disainer luua uue kontseptsiooni, mille puhul on ühendatud mitu kasulikku asja. Idee on hetkel käsil küll alles projektina, kuid mitmete Euroopa linnade juhid on juba huvitunud antud idee rakendamisest pilootprojektina erinevatesse linnarajoonidesse.

Allikad: www.slashgear.com, www.trended.ru, www.coroflot.com, www.trendhunter.com

Foto: http://expandthehorizon.wordpress.com/2012/09/04/concept-of-bio-lamp/

Be the first to comment

Leave a Reply