Energiavampiirid – kas oled üks neist?

EnergiavampiiridMõned inimesed, pelgalt oma olemasolu tõttu, neelavad kaasinimeste energiat. Tegemist on energiavampiiridega. Nad seostavad end sageli ohvriga, kes näitab välja klassikalisi märke energia äravoolu kohta. Üldine jõuetus, vähene motivatsioon ja meelenõrkus on märgid, mida tavaliselt nende puhul täheldatakse. Ohvrid kalduvad muu hulgas olema väga mõjutatavad inimesed. Domineeriv partner, s.o energiavampiir, osutab sellele alati edukat vastupanu.

Energiavampiirid võib psühholoogilise dünaamika alusel jagada viide peamisesse kategooriasse. Tegemist on isiksusetüüpidega, mis on välja kujunenud inimese isiklike kogemuste põhjal nii käesolevas kui ka eelmistes eludes. Need viis tüüpi on eeterlik, ebakindel, paranoiline, passiiv-agressiivne ja robot.

Paranoiline tüüp

Paranoilise isiksusetüübi puhul on keskseks küsimuseks reetmine. Nende eelmiste elude karma kujutab endast sõdalase käitumist, eneseohverdust ja võitu oma lahingute üle. Paranoilised tüübid liiguvad läbi elu kui sõdurid, kes üritavad võita sõda, mille vaenlane on juba ammu langenud. Nad ei usalda kedagi, igaüks on vaenlane ja elu on nende lahinguväli.

Agressiivsus on paranoilisuse puhul kõige levinum vastus. Paranoilised tüübid otsivad pidevalt konflikte ja tülisid. Nad on võrgutavad, kuid võimetud pikaajalisteks suheteks. Selline inimene eeldab, et kõik teised tahavad teda reeta, aidates eneselegi teadmata seeläbi sellele kaasa. Just nii paranoiline on selline inimene.

Kaotamine on talumatu ja need inimesed peavad iga hinna eest võitma. Nad on töörügajad ja obsessiiv-kompulsiivsed, kuid neil ei ole kunagi piisavalt aega kõikide eesmärkide täitmiseks. Paranoilised isiksused nõuavad, et nõustuksid nende moonutatud arusaamaga maailmast. Tegelikkuses tahavad nad, et sa temaga vaidleksid. Sellisel viisil saavad nad sõnasõja võita ja endale kinnitada, et nemad on head ja sina oled halb.

Eeterlik tüüp

Eksistentsiaalne terror on eeterliku isiksusetüübi domineerivaks probleemiks. Enamasti on need rahutud hinged eelmistes eludes nende tõekspidamiste või tavade pärast surnuks piinatud. Nende ainsaks pääseteeks oli oma kehast põgenemine ja seega on kehavälised kogemused nende standardiks ka tänasel päeval. Nad kardavad oma praegust keha ja ei soovi oma teadvust sellesse täielikult pühendada. Jättes oma füüsilise keha tihtipeale kogu päevaks, on eeterlike tüüpide kõige levinum meetod igapäevaste probleemide lahendamiseks. Neil on nõrgad piirid, mistõttu veedavad nad vaimses maailmas nii palju aega kui võimalik.

Eeterlikud individuaalid ei soovi kontakti teiste inimestega. Tulemusena kalduvad nad agressiivsusele ja võõrdumisele. Nad muutuvad agressiivseks, kui on taeva asemel sunnitud lendama maa kohal.

Ebakindel tüüp

Peamine probleem ebakindla isiksusetüübi puhul on hoolivuse ja hoolitsuse küsimus. Need hinged on läbi käinud paljudest kehadest, kuid üheski ei olnud nende jaoks piisavalt toitu või armastust, et sellega edasi minna. Üldjuhul on neid elu jooksul juba kord hüljatud ja kardetakse, et see juhtub uuesti.

Ebakindel isiksus tajub, kuidas kõik ümbritsev imeb temast kogu energia välja. Tema vastuseks on lunastusena imeda ka teiste energiat, kaasates sind sageli pikkadesse ja igavatesse vestlustesse. Nad sisendavad endale, et ei vääri tähelepanu, mistõttu ei ole nende energia- ja hoolivusvajadus kunagi täidetud. Puudujäägi kompenseerimiseks peavad nad püsima teiste inimeste energia äravoolu väljas, luues sellega suletud nõiaringi.

Ebakindel tüüp mõjub teistele alati abituna. Rõhutakse sellele, kuidas teised peavad kogu aeg nende heaks midagi tegema ja oodatakse, et iga tema vajaduse eest on hoolitsetud. Anna-võta olukord on nende jaoks tundmatu. Ainus, mida nad teevad, on võtmine.

Passiiv-agressiivne tüüp

Invasioon ja hirm olla kontrollitud on passiiv-agressiivsete isiksusetüüpide põhiline murepunkt. Eelmistes eludes olid nad allutatud teistepoolsele kontrollile või olid lõksus olukordades, mis välistasid nende võimaluse enese väljendamiseks neile soovitud viisil. Nad võisid olla orjad, vangid, usu või valitsuste ohvrid.

Need hinged soovivad absoluutset vabadust, kuid nende hirm takistab neil selle saavutamist. Nad on vihased ja nördinud, et ei saa ennast vabana tunda, kuid samas puudub neil probleemile lahendus. Nende vastus maailmale on sellest võõrdumine, kuigi alateadlikult soovitakse teiste inimeste luba sinna naasmiseks.

Passiiv-agressiivsel individuaalil puudub igasugune autonoomia. Pidevalt püüeldakse selle poole, et kaasata teisi inimesi enda ellu. See tüüp teeb nõudmisi, aga samal ajal keeldub teistepoolsest panusest. Sageli lõpetavad nad teiste inimeste lauseid, pidades seda iseenesestmõistetavaks. Nad elavad hetkes ja keelduvad tulevikule mõtlemast. Eneseväljendus on neile tundmatu.

Seda tüüpi isiksused loovad oma sisemise, kuid ebaselge maailma, eristamata fantaasiaid tegelikest ideedest. Nad vangistavad end üksindusse ja meeleheitesse ning näitavad välja pahameelt kõigi suunas, kes nendega kontakti otsivad. Nad küsivad sinu nõu, kuigi see neile tegelikult ei sobi. Nende klassikaline vastus kõigele on: “Jah, aga…”.

Robot

Robot-tüübi puhul on tähtsaimaks küsimuseks nende ehtsus. Eelmistes eludes pidid nad ellujäämiseks olema täiuslikud ja täielikud, olles kõige eest vastutavad. Nad on minetanud oma tõelise mina.

Nende väline maailm on ideaalne, sisemaailma nad ei tunnista ja põhiolemus puudub. Nad kannatavad pideva hirmu käes, et midagi on puudu ja elu edeneb ilma nendeta. Et sellega toime tulla, püüavad roboti tüüpi isiksused olla veel paremad, veel täiuslikumad. Neil on hea maine, kõrgelt tasustatud töökoht, täiuslik abikaasa ja perekond.

Mida ebaautentsemalt nad käituvad, seda mõttetumana maailm neile näib. Teised kadestavad nende elustiili, kuid nad ise ei saavuta kunagi täielikku rahulolu. Nad oleksid justkui autopiloodil, kuna ei kurda kunagi millegi üle, on täiuslikud ja kõik on ilus. Asjakohasus ja “poliitiline korrektsus” on palju tähtsamad kui tõeline olemine.

Enamik kirjeldatud energiavampiiridest on heatahtlikud ja normaalsed inimesed. Küll aga on nad sageli lihtsalt õnnetud inimesed, kes tekitavad oma ohvritele kahju telepaatilise energia äravooluga. Kahe inimese eraldamine toob koheselt esile positiivseid muutusi. Nende viie psüühilise parasiidi olemasolu tuleb tunnistada ja seejärel nendega respektiivselt käituda, sest vastasel juhul on nendepoolne psüühiline rünnak meie suhtes vältimatu.

Allikas: http://southweb.org/lifewise/energy-vampires/

Foto: http://silviahartmann.com/images/energy-vampires.jpg

Be the first to comment

Leave a Reply