Google ei ole kohustatud andmete kustutamiseks

GoogleÜha rohkem inimesi on mures, mis juhtub nende andmetega pärast sotsiaalmeedia konto kustutamist või kuidas saavutada kontrolli teiste poolt avaldatud isiklike fotode üle.

Google ei ole kohustatud delikaatsete andmete ja informatsiooni kustutamiseks oma otsingumootorist, ütleb Euroopa Kohus. Selline otsus järeldub ühest hispaania kaasusest, kus hageja soovis, et Google’i otsingumootorist  kõrvaldataks aegunud teave ja üksikasjad tema finantsilise olukorra kohta.

Kohtujurist Niilo Jääskineni arvamus teema kohta võib avaldada tugevat mõju diskussioonile selle üle, kas inimestel on õigus “olla unustatud”. Aktiivsed privaatsuse pooldajad usuvad, et indiviidil peab olema suurem kontroll oma andmete ja nende leviku kohta.

Ei mingit kontrolli

Konkreetne situatsioon ulatub tagasi 2009.  aasta novembrikuusse, mil üks Hispaania mees kurtis kohalikule e-ajalehele Google’i linkide kohta, milles kirjeldatakse üksikasjalikult tema finantsilist olukorda ja võlgade tagajärgi. Mees väitis, et kuna vastavasisuline rapolt oli kümne aasta tagune ning seega enam ammu  mitteaktuaalne, tuleks lingid eemaldada. Avalikkuse huvidest lähtuvalt peeti artiklit oluliseks informatsiooniallikaks ning seda ei eemaldatud.  Mees esitas kaebuse Hispaania Andmekaitseametile, kust see hiljem jõudis välja Euroopa Kohtusse.

Juhtumi kohta kirjutatud arvamuses leidis hr Jääskinen, et Google üldiselt ei kontrolli isikuandmete ilmumist nendel veebilehtedel, mida ta informatsioonina töötleb. Seetõttu ei saa riiklik andmekaitseasutus nõuda interneti otsingumootorilt teabe kõrvaldamist. Ta lisas, et kasutajad ei saa astuda otsingumootori vastu välja tühipalja sooviga “olla unustatud”.  Kohus ei ole hr Jääskineni arvamusega otseselt nõustunud, kuid soovitab sellegipoolest inimestel asuda samale seisukohale. Lõplikku otsust juhtumi kohta on oodata enne käesoleva aasta lõppu.

Google tervitas hr Jääskineni seisukohti. Bill Echikson, Google’i sõnavabaduse juht sõnas: “See on hea arvamus vabaks eneseväljenduseks. Meil on hea meel näha, et see toetab meie pikaajalist seisukohta selle kohta, et otsingumootorite juriidilise ja seadusliku teabe allasurumine sillutaks teed tsensuuri tekkimisele.”

Nick Pickles’i (Big Brother Watch – Suur Vend) sõnul on oluline, et kodanikel oleksid suuremad õigused, kui asi puudutab firmade poolt andmete kogumist ilma nõuetekohase loata või nõusolekuta põhjendamatu aja jooksul pärast seda, kui inimene enam vastavat teenust ei kasuta.

Suure Venna sõnul on aga kahe situatsiooni vaheliste seoste loomine absurdne. “Õigus olla unustatud” ei ole kunagi olnud mõeldud eksisteerima selleks, et inimesed saaksid ajalugu ümber kirjutada. Pickles’i sõnul on selle eesmärgiks võimaldada inimestel reageerida teabe allikale ning antud juhul ei ole selleks allikaks mitte Google, vaid kohalik Hispaania ajaleht.

Parem näide selle õiguse olemasolu tähtsusest on Facebooki konto sulgemine. Facebookil ei tohiks olla võimalik säilitada juurdepääs meie andmetele pelgalt selleks, kui äkki soovitakse keskkonnaga uuesti liituda. Seetõttu on oluline, et kodanike õigused oleksid tagatud, kui tegemist on delikaatsete isikuandmete põhjendamatu kogumisega.

Allikas: http://www.bbc.co.uk/news/technology-2304480

Foto: http://news.bbcimg.co.uk/media/images/68370000/gif/_68370382_deletekey.gif

Be the first to comment

Leave a Reply