Inglismaa parlamendi liige räägib avatult Bilderbergist

BilderbergInglismaa Töölispartei liige Michael Meacher on mures saladuskatte pärast, mis Bilderbergi kohtumist saadab. Ta ise küll kohtumisest osa ei võta, kuid on kohal, sest leiab, et seal tulipunktis viibimine on unikaalne võimalus.

“Need siin on meie tõelised juhid – põhiladvik Lääne finantsmaailmast. Siin on kohal näiteks suuremate pankade juhid, suuremate rahvusvaheliste firmade juhid, siin on esindatud ÜRO organisatsioonid nagu näiteks Maailma Kaubandusorganisatisoon, Maailmapank, mitmed inimesed Euroopa Komisjonist ning poliitikud Ameerikast, Kanadast, Inglismaalt ja mujalt Euroopast. Need inimesed ei tule ainult mõnusat juturingi pidama, vaid neil on varjatud eesmärgid, mille nad peavad oma parteritega kooskõlastama, et neid ellu viia,“ ütleb Meacher.

Parlamendisaadikul on valmis ka küsimused, millega kavatseb kohtumisel osalejaid kostitada. Ta soovib teada, mis on selle kohtumise võtmeküsimused ja kuidas need mõjutavad valitsuse poliitikat. Reeglid näevad ette, et peale tavalise küsimuse on võimalik esitada ka kiireloomuline küsimus ning sellisele küsimusele vastamine ei ole valitsuse otsustada, vaid kõneleja, ja kui kõneleja ei soovi vastata, siis minister peab vastama. Tavaliselt järgneb sellele pooletunnine või pikem arutelu.  Meacher loodab, et see natuke avab kohtumise sisu, kuid ütleb samas, et tegelikult peaks see toimuma loomulikult.

Meacher leiab, et tugevdatud salatsemise taga on maailmamajanduslikust vaatenugast väga oluliste küsimuste arutamine.

“Nad räägivad seal väga otse, väga selgelt, igaüks oma probleemidest, kuidas nad arvavad, et neid probleeme peaks lahendama, kuidas nemad tulevikku näevad. Ja siis need eraturgude omanikud ütlevad meie valitsusjuhtidele, mis viimased nende arust peaksid tegema. Selleks nad siin on. See on midagi väga tõsist. Meil on väga palju muresid ja kapitalism on tõsises kriisis. See kohtumine on selleks, et arutada, kuidas edasi toimida.“

Vaata ka videointervjuud.

Allikas: Telegram

Be the first to comment

Leave a Reply