Kodanikud põhiseadust toetama!

Erakondade võim on muutnud kõrgeima riigivõimu kandja „orjade massiks”.
See suund on väär! See suund tuleb lõpetada!
Nn „riiklik meedia” jahvatab jama, „pehmelt öeldes” … Tema jutt käib selle ümber, KUIDAS ORJAD, tapetud ja muul viisil hävitatud Kodanikud, panna vägivallasüsteemi orjama veelgi rohkem … Seda kõike nõudvat mingi „majanduse kasv”, mingi konkurents orja-armeede vahel …

Avalik pöördumine kaaskodanike poole …

Erakondade võim on muutnud kõrgeima riigivõimu kandja „orjade massiks”.

See suund on väär! See suund tuleb lõpetada!

Nn „riiklik meedia” jahvatab jama, „pehmelt öeldes” … Tema jutt käib selle ümber, KUIDAS ORJAD, tapetud ja muul viisil hävitatud Kodanikud, panna vägivallasüsteemi orjama veelgi rohkem … Seda kõike nõudvat mingi „majanduse kasv”, mingi konkurents orja-armeede vahel …

Nn „meedia ja co” EI RÄÄGI SELLEST, et Kodanikud on vaja vabastada orjusest, et kõrgeima riigivõimu kandja peab saama ISE OTSUSTADA OMA ELU, sh saama igapäevaselt kätte talle kuuluvad ressursid eluks ja oma panuse andmiseks ühiskonnas.

Kõigest sellest ei räägi „meedia ja co”. Kõigest sellest ei räägi erakonnad. Ei räägi ega tegutse vastavalt, nõnda rikkudes jõhkralt EV põhiseadust, mis ütleb: ”kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas”.

EV põhiseadus ei ütle, et Kodanikud peavad täitma erakondade käske! EV põhiseaduses ei olegi erakondi! Seal on hoopis „kõrgeima riigivõimu kandja”, kes on „rahvas” ehk kodanikud, siinse maa täiskasvanud ning teadlikud elanikud-inimesed!

Põhiseaduse jõhker rikkumine tuleb lõpetada! Erakondade kuritegelik võim tuleb lõpetada! Kõrgeima riigivõimu kandja õiguste rikkumine ja tema orjastamine ning röövimine tuleb lõpetada!

Kodanikud, siinse maa elanikud-inimesed, palun ühinege NÜÜD oma rahva ja oma maa kaitseks! Visake erakonnad Ajaloo Suurde Prügikasti, kuhu nad auuuu-ga ju kuuluvad …

Kodanikud, siinse maa elanikud-inimesed, palun tutvuge NÜÜD põhiseadusega ja aidake seda üheskoos ellu viia! Nõudke omale seaduses sätestatud õigusi ning asuge lahkelt ellu viima kõrgeima riigivõimu kandja tähtsat ülesannet! Ainult Kodanikel on õigus see ülesanne ellu viia, mitte kellelgi teisel! Ajaloo prügikastist rääkimata …

Kodanikud, siinse maa elanikud-inimesed, palun looge igas maanurgas Kodanike Toimkond ning asuge ellu viima teile kuuluvat kõrgeimat riigivõimu Eestis! Selleks õppige edendama Eesti Asja TEADLIKE KODANIKENA, ning selle õppimise ja arenemise käigus valige oma toimkondade saadikud Kodanike Kongressile, kus need saadikud valivad Eestile RAHVAKOGU. Rahvakogu, kes esindab kõrgeima riigivõimu kandjat, rahvast.

 

Kodanike liikumine põhiseaduse toetuseks (KL)

Vastlapäeval, 17.2.2015

Matti Masing

Be the first to comment

Leave a Reply