Tuulegeneraatori sündroom – uus haigus?

Tuulegeneraatori sündroomTuulegeneraatorid on teadaolevalt keskkonnasõbralikud, kuid nendel on ka oma varjatud küljed. Üheks selliseks on nn tuulegeneraatori sündroom.

Tuulegeneraatoritest räägitakse nii head kui halba. Oleme kuulnud nende keskkonnasõbralikkusest just energia tootmise seisukohast lähtudes, kuid viimasel ajal on taas teemaks tõusnud generaatorite mõju inimeste tervisele. Kui tuulegeneraatoreid esmalt kasutama hakati, siis skeptikud viitasid otsekohe erinevatele ohtudele, mis nende kasutuselevõtuga kaasnevad.

Nüüd on aga mitmed inimesed hakanud kurtma erinevate haigusnähtude üle, mida on hakatud ühiselt kutsuma nn tuulegeneraatori sündroomiks. 2009. aastal avaldati ka Ameerika arsti Nina Pierponti uurimus „The Wind Turbine Syndrome”. Seal annab autor ülevaate mitmetest võimalikest terviseriketest, mis võivad tekkida, kui elada pikka aega tuuleparkide lähedal, 
Mitmetes paikades maailmas, kus inimesed elavad pikaajaliselt suurte tuuleparkide läheduses, on nad hakanud täheldama enda peal mitmeid haigusnähtusi.

Pierponti vaatlused leidsid aset USA-s, Kanadas, Itaalias, Iirimaal ja Suurbritannias. Doktori sõnul võivad turbiinide madalad helid mõjutada laste ja noorte aju arengut ning esile kutsuda isegi vaimseid häireid. Pierponti uuringu kohaselt ei mõjuta tuuleturbiinide madal heli ja vibratsioon mitte ainult kuulmist ja aju, vaid ka luustikku. Pierpont nentis siiski, et mitte kõik inimesed ei pruugi tuuleturbiinide suhtes tundlikud olla.

Doktor Pierponti sõnul mõjutab tuulegeneraatorite töötamisel tekkiv infraheli inimese tasakaalusüsteemi ja sisekõrvas asuvat tasakaaluorganit ning põhjustabki nn tuulegeneraatori sündroomi. Tuulegeneraatorid põhjustavad uurimuse kohaselt järgmisi sümptomeid: unehäireid, peavalusid, peapööritusi, rahutust, iiveldust, kurnatust, keskendumisraskusi, õppimisvõime langust, ebakorrapärane südametegevust, ängistust, stressi, võivad kahjustada kõrvakuulmist ja tekitada tasakaaluhäireid. Lisaks on inimestel täheldatud ka vibratsioonist tekkivat vibratsioonitõbe. Alguses arstid sellele tähelepanu ei pööranud, kuid aegamisi on hakatud antud alal läbi viima mitmeid alusuuringuid ning teemasse suhtutakse aina tõsisemalt.

Ametlikult on eri riikides läbi viidud mõõtmised häirivatest teguritest näidanud, et kõik on normide piirides ega ületa neid. Seetõttu on antud sündroomi puhul hakatud uurima seda sündroomi notseebo efektist. Selle põhjal on ühest algallikast saadud negatiivne info levinud edasi ning inimesed, sisendades endale seda, on end psühhogeeniliselt selle informatsiooni põhjal haigeks mõelnud.

Kindlasti ei saa antud küsimuse puhul täielikult ühest seisukohta võtta, kummale poolele asuda, ning seetõttu on kõiksugu poolt ja vastu argumendid uuringute näol vägagi valgustavad antud teema käsitlemisel.

Allikad: www.loodusajakiri.ee, www.tarbija24.ee, www.slate.com

Foto: http://en.wikipedia.org/wiki/Wind_turbine

Be the first to comment

Leave a Reply