Alatus või liigsallivus?

Alatus või liigsallivus?Oleme sageli kuulnud, et mõne ajalehe toimetaja on lurjus, et mõni poliitik on petis, et mõni ametnik on hoolimatu ja pealegi ebaaus bürokraat, et keegi on põlastusväärselt kohelnud oma naist, et mõni kuulsus (filmitäht, kirjanik või kes iganes) elab ilget ja ohjeldamatut elu.

Tänapäeva ühiskonna üldkehtiv reegel on, et keegi ei keeldu nende inimestega kohtumast. Vastupidi – nendega suheldakse kõige sõbralikumal ja südamlikumal moel. Inimesed koguni otsivad võimalust nendega kokku saada. Nad ei jäta sopalehte ostmata, et vähemasti nõnda omanikule kätte maksta valede eest, alatu tungimise eest inimeste eraellu ja isiklikku tragöödiasse, teotuste ja pornograafia eest – kuigi nad väidavad seda kõike taunivat.

Me kuuleme räpaseid lugusid, mida esitatakse naljana. Mitte lihtsalt laiade eluviisidega haakuvaid lugusid, vaid selliseid, mida saab teistele edasi rääkida vaid kellegi usaldust reetes. Me kuuleme, kuidas kedagi mitte-kohalolijatest taga räägitakse, kusjuures seda alatust varjatakse sageli haletsuse või naljaga.

Mida siis teha? Ühest küljest on vaikiv osalemine niisugustes vestlustes teatud määral nõusoleku märk – ja see on väga halb. Vaikimine on heaks pelgupaigaks. Siiski on olemas mingisugune kurja määr, millele tuleb otsustavalt vastu hakata, ükskõik kui vähe oleks väljavaateid õnnestumiseks. Tuleb ühemõtteliselt vastanduda aktiivsele küünilisusele või julmusele.

Kontaktid halva seltskonnaga on väga keerukad seetõttu, et neist olukordadest edukalt väljatulemiseks läheb tarvis rohkem kui ainult häid kavatsusi, ei piisa ka lihtsalt alandlikkusest ja julgusest, vaja on niisuguseid suhtlemisoskusi ja intellektuaalseid andeid, mida kõigil ehk ei olegi. Seepärast pole tegu enese õigemaks pidamisega, vaid lihtsalt mõistlikkusega kui me neid kontakte võimaluse korral väldime. Ütlus „Ära saada meid kiusatusse” tähendab muu hulgas sageli: ”Hoia mind nende austavate küllakutsete eest, nende nii väga huvitavate tutvuste eest, osalemise eest populaarsetes ja kütkestavates liikumistes, mida mina riskile vaatamata siiski sageli ihaldan.”

Allikas: http://www.eelk.ee/~ltund/voldikud/liigsallivus.html

Foto: http://images.arcadja.com/le_dru_hilaire-a_seated_man_holding_his_head_in_his_~OM760300~10000_20110125_N08746_69.jpg

Be the first to comment

Leave a Reply