Eesti hakkab sisse ostma pagulasi

Eesti hakkab sisse ostma pagulasiEesti saab lühikese aja jooksul juba teise suure kingituse Euroopa Liidult. Nimelt Euroopa Liidu sisese tõhustatud solidaarsuse varjupaiga valdkonnas. See tähendab, et teistest Euroopa Liidu riikidest hakatakse siia saatma pagulasi ehk potentsiaalseid tulevasi Eesti Vabariigi kodanikke.

Aldo Roomere kirjutas Facebook’is: „Kas teate, kallid sõbrad, et juba praegu trambivad Eesti maakondades ringi Euroopa migratsiooniemissarid ja uurivad, kuhu ja kui palju neegreid või muid väga ülekvalifitseeritud tööjõurassi esindajaid toppida saab – iga migrant on Eestis kohustatud saama ligi 650€ kuus peo peale (mitte millegi eest!), neile antakse kohe korter ja tasuta tugiisik. Nii tore valitsus on meil!”

See on tõsi, et siia hakatakse kvootide alusel saatma põhiliselt neegreid ja araablasi, kuna lõunaosariigid on tugeva pagulaste-immigrantide surve all ja sinna tulevad pagulased põhiliselt Aafrikast ja islamimaailmast.

Euroopa  Liitu ja meie valitsust ei huvita üldse see, et siin elab juba üle 30% immigrante ja okupante ning seda juba 192 rahvusest. Teistes osariikides küünib muulaste arv aga ümmarguselt ainult 10%-ni.

Meie õnnetus on ilmselt see, et venelased on valgenahalised ja nii ei lange nemad sugugi „klassikalise” multikultuursuse alla ja Euroopa Liit neid ei arvesta.

Esimesed kvoodipagulased saabuvad Eestisse tõenäoliselt järgmisel aastal ja nii on meil lootust saada liidu üheks multikultuurseks näidismaaks.

Kasutatud allikas: Eesti Ekspress

Be the first to comment

Leave a Reply