Eesti peaks aastaks 2030 olema täielikult üle viidud taastuvenergiale

Taastuvenergia EestisEesti taastuvenergia koja juht Rene Tammist leiab, et Eestis oleks võimalik aastaks 2030 kogu elektri- ja soojamajandus viia üle taastuvenergiale kui ainult oleks poliitilist tahet.

Rene Tammist teavitas, et tuuleenergia, mida kompenseeriksid vajadusel Põhjamaade hüdroelektrijaamad, oleks odav kõigile kolmele Balti riigile. Ta lisas: „Taastuvenergia kasutamine nii elektri- kui soojatootmises võimaldaks aastaks 2030 pakkuda tarbijatele ligi viiendiku võrra soodsamat elektrienergiat kui alternatiivsed tootmisportfellid ning vähendada soojusenergia hinda ligi 20 Eesti asulas.”

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi algatusel alustatakse energiamajanduse arengukava koostamist aastani 2030, mille põhikomponent on odav energiahind. Majandusminister Juhan Parts sõnas, et energiahind ei tohiks saada saatuslikuks Eesti majandusele ning peredele. „Elektritootmise portfell, see arengukava peab andma mõistlikud suunad, mida tahame rohkem näha, mida vähem. Ma arvan, et me ei peaks kõrvale astuma sellest ideest, et mitmekesistada seda portfelli ja selle hulka peab kindlasti jääma võimalus tuumaenergeetikale,” lisas ta.

Energiamajanduse uus arengukava peaks valmima järgmise aasta novembriks. Seni pannakse suurt tähelepanu elektrienergial töötavale transpordile.

Allikas: Estonian World

Foto: http://estonianworld.com/wp-content/uploads/2013/02/elektriauto_5-e1361375561555.jpg

Be the first to comment

Leave a Reply