Eestlased võtavad uue maailmakorra kehtestamist väga tõsiselt

Uus maailmakordTundub, et eestlased suhtuvad uude maailmakorda äärmise tõsidusega ning lausa soovivad selle vastu võidelda, jagades enda vaatevälju ka teistega ning äratades inimestes huvi täiuslikuma elu vastu. Kes peab seda tõeks, kes lihtsalt järjekordseks ajuloputuseks, kuid selge on see, et ka eestlased on ärkamas.

12. juunil võttis klubi Hollywood ees sõna Kodanikeühendus Puhas Taevas, kes rääkis inimestele nii mitmestki väga huvitavast teemast. Samuti kutsuti inimesi üles arutlema teemadel, mis paeluvad täna paljusid. Kajastatavad teemad olid erinevatest valdkondadest, kuid peamiseks oli siiski maailmavalitsemine – kes valitseb, kuidas valitseb ning millised on edasised plaanid. Räägiti juhtivatest perekondadest, illuminaatidest ja kosmilistest olenditest. Tutvustati pankurite ideesid ja nende väljaütlemisi. Ära said mainitud ka Rockefellerid ja Rotschildid. Huvitavat räägiti ka vaktsiinidest ja GMOst.

Tore on näha seda, kuidas inimesed on niivõrd ettevõtlikud ja entusiastlikud valgustama ka ümbritsevaid inimesi, uurides ja jagades informatsiooni, mis on vägagi teretulnud. Kahjuks olid ühenduse esinemist kuulama tulnud vaid vähesed, kuid võib arvata, et kõikide huvilisteni vastavasisuline informatsioon lihtsalt ei jõudnud. Sellegipoolest on tegemist tänuväärse sammuga edasi. Inimesed soovivad elada jätkusuutlikku elu ja valgustada ka teisi. Avalikult esinema tulles on näha, et inimesed usuvad millessegi ja see on juba teadmine, mis valgustab nii Eestit kui ka ülejäänud maailma.

Edasine küsimus seisneb nüüd selles, kas ja kuidas liigutakse edasi tänases pangandusorjuses ning kas inimestel ikka on piisavalt teadmisi ja julgust võtta ette tõsiseid samme ühiskonna parendamise osas. Hetkel on Eestis vaid väike ringkond inimesi, kes julgevad uut maailmakorda taunida. Loodetavasti kasvab iga järgneva päevaga nende inimeste hulk, kes sellele mõtlevad ning edaspidi ka endapoolseid mõtteid-ideid välja julgevad pakkuda.

Be the first to comment

Leave a Reply