Eluliselt olulised asjad, mida on võimalik teha 24 tunniga

Mida kõike saab teha 24 tunni jooksul?

Maailmas toimub palju ning isegi kui keerleme kaose lainetes, saame me võtta minuti aega ning mõelda tagasi nendele hetkedele mis meile rõõmu või valu on pakkunud. 24 tunnine ajatsükkel jaguneb keskmiselt kolmeks. Iga tsükkel neist 8 tundi, mille alusel on koostatud ka rutiin, mis põimib meie ellu, töö või kooli, vaba aja perekeskis ning une, mille ideaalne pikkus on samuti ööpäevas 8 tundi.

Inimesed peavad hoolima endast ning enda ligimesest. Mis seostub mõlemaga on ka eluliselt olulised asjad nagu tervis, toit, uni, emotsioonid, tegevused. Kuidas mõjutavad need samad asjad meie tulevikku? Väiksemgi ignoreerimine väldib meie enda tegevusi ning tegevusetus annab tõuke ka allakäiguteele. Pikemad perspektiivid ning initsatiivid annavad see eest tõuke eluliselt tähtsate otsuste tegemiseks.

Meelelahutus või laiskusega seotud tegevusi ei loeta eluliselt olulisteks tegevusteks. Vaata siit, mida täpselt selle all mõtleme.

Kuid mis kategoriseeruvad eluliselt oluliste asjade ja tegevuste alla?

  • Tervise eest hoolitsemine 

Selleks ei kulu kohe kindlasti 24 tundi, et jõuda samale järeldusele. Tänapäeva meditsiini ning meditsiiniga seotud rakenduste abil ei pea ootama kauem kui 5 minutit, et saada kontakti oma perearsti või haiglate osakondadega. Statsionaarsete vastuvõttude ajad on küll pikad, kuid oma tervise eest hoolitsemise eesmärgil ning selle otsuse tegemiseks kulub vaid minimaalselt 3 minutit.

  • Perekonnaga taas sidemete leidmine 

Kui perekondades on valdavalt halvad suhted, ei tohiks kindlasti hüljata neid, kes on teid üles kasvatanud ning aidanud ka edasi liikuda. Olenevalt varasematest olukordadest saavad pereliikmed ka ühineda peale pikka pausi. Perekond on eluliselt üks tähtsamaid harusid inimeste elus. Seda ei tohi ignoreerida.

  • Töökoha leidmine

Võib arvata et töökoha leidmine on raske tegevus, kuid töökoht omab inimeste elus tähtsuselt 4ndat kohta. Elamiseks on vaja raha, sest kulutused mis seostuvad elamupinna ning sisse ostetavate teenustega, aitavad elus püsida. Õige töökoha leidmine võtab kindlasti aega vähem kui 24 tundi, sest tänu veebile on igal inimesel ligipääs portaalidele, mis pakuvad andmebaasi, kus tööotsingutele keskendunud tööta inimesed saavad leida endale koha töömaastikul.

  • Inimelu päästmine 

Selle punkti all on mõeldud kas inimese enda või ligimese elu päästmist. Depressioon on haigus mis tavaliselt kulmineerub kahel viisil. Raskendatud situatsioonis võib ravimatus lõppeda suitsiidi sooritamisega. Keskmiselt kulub 13 tundi, et veenda inimest minema ravile. Suitsiidi vältimisel saab isiksus kohaneda uue olukorraga ning hilisemalt tunda ka rõõmu terveks saamisest. Inimelu päästmine võtab vaid hetke neil olukordades.

  • Probleemide ennetamine 

Probleeme tuleb ikka ette ning kui kerkimas on mure või probleem, tuleb sellega tegeleda võimalikult kiiresti. Ennetamine koosneb kahest faktorist: analüüs ning visuaalne kontroll. Analüüsides võimalikke valukohti, saab ennetaja teada kuidas käituda, et probleem ei kulmineeruks. Visuaalse kontrolli abil saab eeldada probleemide teket. 24 tunni jooksul on võimalik visuaalselt kontrollida ning ennetada esile kerkivaid murepunkte.