Grilli ohutult! Suvisel grillihooajal suureneb tulekahju risk

Soojad suveilmad on avanud taas grillihooaja, kuid toonud juba endaga kaasa ka palju tõsiseid õnnetusi. Seepärast tuletame hooajale vastu minnes mõningaid ohutusnippe, et kevadsuvised tuletegemised ei kulmineeruks tule kontrolli alt väljumisega.

Grillimisel tuleb tähelepanu pöörata mitmele olulisele nüansile, mida kiputakse unustama või nende ohutaset alahindama. Näiteks on kulu põletamine Eestis aastaringselt keelatud, kuid lõketest ning grillimisest alguse saanud kulupõlengud on sellegipoolest iga-aastane probleem. Looduses tohib lõket teha üksnes selleks ette nähtud kohas, eramaal tuleb järgida tuleohutusnõudeid ning arvestada naabritega.

Järgnevalt toome teieni 15 erinevat aspekti, mida grillimisel jälgida:

1) Grilli-alune ja seda ümbritsev pinnas peab olema puhas

Gjensidige kindlustuse esindaja Denis Nikolajev soovitab esmalt hinnata, milline on üldse grilli-alune ja seda ümbritsev pinnas. „On väga oluline puhastada ala kuivanud taimestikust ja muust kergesti süttivast materjalist. Silmnähtavalt kuiva pinnast tuleks niisutada veega ja seda kõike vähemalt 0,5 m ulatuses tuleasemest, et lenduvad sädemed ümbritsevat ei süütaks,” toonitas ta.

2) Arvesta tuule tugevusega

Tähelepanu tuleb pöörata ka tuule tugevusele. Tuleohutusseaduse kohaselt tohib lõket teha vaid siis, kui tuulekiirus jääb alla 5,4 meetrini sekundis. Vastasel korral võib tuul sädemed edasi kanda ja ohustada läheduses olevaid hooneid ja ümbritsevat maastikku.

3) Kustutusvahend peab olema läheduses 

Kui tuletegemiseks kasutada grilli, tasub kindlasti kasutada grillkaant, sest särisevalt grillilt võib välja kukkuda söetükke ja sädemeid. Metsas grillides on ohutum variant kasutada näiteks RMK poolt üles seatud lõkkekohti, mis on kinnisema grilli disaini ja ette valmistatud pinnasega. Alati tasub juures hoida kustutusvahendit – olgu selleks vesi-või pulberkustuti, ämber veega või kustutustekk.

4) Puhasta grilli regulaarselt

Grilli on soovitatav puhastada tegelikult peale igat kasutuskorda, kuna sellele kogunenud rasv võib põhjustada tule ägenemist.

5) Kanna sobivat varustust

Grillimisel peaks panema rõhku ka enda riietusele. Näiteks võivad pikad varrukad ja grillkindad kaitsta käsi tule kuumuse eest.  Siiski ei soovitata grillimise ajal väga avaraid riideid kanda, kuna need võivad kergesti süttida. Lisaks on soovitatav pikad juuksed panna patsi ning neid lõkkest eemal hoida.

6) Kontrolli kas grillimine on lubatud

Nikolajev soovitab enne grillima asumist uurida ka kohaliku omavalitsuse õigusakte. „Tiheasustusalal võib lõkke tegemine ja grillimine olla piiratud või lausa keelatud. Määratud võib olla ka see, mida lõkkes üldse põletada tohib. Kortermajas peab arvestama korteriühistu kehtestatud reeglitega – kui rõdul grillimine on keelatud, siis tuleb sellest ka kinni pidada.“

7) Enne grillimise alustamist veendu, et grill on töökorras.

Kui gaasi- või elektrigrill vajab remonti, lase seda teha spetsialistil.

8) Olge süütevedeliku kasutamisel ettevaatlik

Enamikel juhtudel ei vaja te süütevedelikku, kuid sellest võib olla abi söegrillide käivitamisel. Sel juhul grillides kasutage söe süütamiseks ainult süütevedelikku ja tehke seda säästlikult. Lisaks lisab süütevedeliku  lisamine söegrillile teie toidule keemilise maitse.  NB! Ärge kunagi lisage süütevedelikku grillile, mis on süüdatud ja töötab juba hästi, kuna see võib kergesti põhjustada tule ägenemist.

9) Ärge lülitage gaasi sisse, kui grill on suletud

Te ei pruugi sellele isegi mõelda, kuid gaasi sisse lülitades ilma grilli kaant avamata ning tulemasinaga askeldades hakkab propaan teie grilli täitma.  Grilli süütamise ajaks võite nii aga luua olukorra, kus teie grill muutub pärast süütamist tulekeraks.  Enne grilli süütamist avage alati kaas, et propaan saaks teie grillil hajuda.

10) Ärge kunagi jätke grilli järelevalveta

Enamik meist on ühel või teisel hetkel oma grilli küpsetamise ajal järelevalveta jätnud.  Enamikul juhtudel tähendab see lihtsalt seda, et olete õhtusöögiks hamburgereid kõrvetanud.  Kuid on ka võimalus, et tekitate nii suure tulekahju või põletate end ära.  Kui olete grilli käivitanud, veenduge, et saate küpsetamise lõpetamiseni olla lähedal.  Ärge unustage hoida lapsed ja lemmikloomad grillist eemal.

11) Ärge koormake oma grilli üle

Kahjuks võib grillile rohke rasvase liha kuhjamine tähendada rasvapõlengut ja tohutuid põletusi.  Selle asemel küpseta väiksemaid lihaportsjoneid korraga.

12) Lülitage grill peale kasutamist alati välja

Grilli väljalülitamine võib tunduda loogilise asjana, mida ei peaks mainima,kuid seda on lihtne unustada, kui kiirustad õhtusööki valmistama.  Söel grillides on see veelgi keerulisem, sest selle väljalülitamiseks ei saa lihtsalt lülitit pöörata.  Looge iga kord grillimisel rutiin, mis hõlmab kõige väljalülitamist ja tulekahjude kustutamist.  See võtab vaid mõned lisaminutid, kuid see võib teie perekonda kaitsta.

13) Kontrollige gaasilekkeid

Oluline on teostada oma grilli rutiinset hooldust üks või kaks korda aastas, olenevalt sellest, kui palju grilli kasutanud olete.

14) Kasutage lihatermomeetrit

Enamik grillimist hõlmab liha.  Kui teie grill on kuum, on liha välispinda lihtne põletada, ilma et see saavutaks õige temperatuuri.  Lihatermomeeter on hea viis sellest mööda hiilida.  Lihtsalt kleepige see sisse, et näha, kas teie liha on saavutanud õige temperatuuri.  See on lihtne ja see tähendab, et teie pere ei veeda ülejäänud päeva toidumürgitusega.

15) Erinevates asukohtades sobib erinev seade

Vastavalt asukohale tuleb valida sobiv grillseade: puu-, söe-, gaasi- või elektrigrill. Rõdul ja terrassil tohib kasutada ainult selliseid grillseadmeid, mis ei tarvita tahket kütust (nt söe- või puugrill) ning mis on lubatud tootja kasutus- ja ohutusjuhendis. Grill tuleb asetada tasasele pinnale ja jälgida, et see paikneks ohutus kauguses hoonetest – lahtise leegiga grillimisel vähemalt 5 m, kaanega grillahju puhul vähemalt 2 m. Grillseadme ohutu kauguse valimisel lähtu esmalt siiski kasutusjuhendist, kuid selle puudumisel paiguta grillseade kohta, kus selle kasutamine ei tekita ümbritsevatele hoonetele, põlevmaterjalidele ja taimestikule tuleohtu.

Terrassil ja rõdul grillimiseks:

 • Tee selgeks korteriühistu poolt kehtestatud grilli kasutamise reeglid.
 • Kui rõdu ja terrass on hoone osa, siis ära kasuta seal tahkel kütusel (nt söe- või puugrill) töötavat grillseadet.
 • Kasuta ainult elektri- või gaasigrilli, kuid veendu enne, et seadme kasutusjuhend seda lubab.
 • Jäta grilli ümber piisavalt ruumi, et küttekeha ei põhjustaks süttimist.
 • Jälgi, et grillimisel tekkiv suits ja lõhnad ei häiriks naabreid.
 • Ära jäta grilli järelevalveta!
 • Hoia veeämber või tulekustuti käepärast! Pärast grillimist veendu, et seade oleks korralikult välja lülitatud.

Aias ja looduses grillimiseks:

 • Kasuta söe- või puidugrilli üksnes koduaias grillimiseks.
 • Paigalda grillseade hoonest eemale tasasele, mittesüttivale pinnasele. Puugrill hoonest vähemalt 5 meetri ja söegrill vähemalt 2 meetri kaugusele.
 • Enne grillimist puhasta grilli vahetu ümbrus kuivanud taimedest, okstest ja muudest põlevmaterjalidest. Vajadusel kasta kuiv maapind veega märjaks.
 • Ära grilli tuulise ilmaga, sest sädemed võivad kanduda kuni 200 meetri kaugusele.

Kodukindlustus

Kindlasti tasub grillilembelistel eestlastel mõelda kodukindlustuse sõlmimise peale. Nimelt hüvitab kodukindlustus kahjud, mis on tekkinud õnnetuse tagajärjel sinu kodule ja kodusele varale. Näiteks hüvitab kindlustusepakkuja Gjensidige kodukindlustuse olemasolul nii tulekahju, plahvatuse kui ka kustutustööde käigus tekitatud kahjud. Lisaks sellele on Gjensidige kodukindlustusel veel mitmeid erinevaid kaitseid, millega võib nende kodulehelt ise lähemalt tutvuda.

Kokkuvõttes

Tihti kiputakse grillimisel ohtu alahindama ning nii on näiteks grilli järelvalveta jätmine kahjuks liiga tavapärane tegevus, mis võib tuua kaasa kohutavaid tagajärgi. Eelnevaid soovitusi järgides saad grillida ohutult, arukalt ning meisterlikult. Kindlustunde tagamiseks tulekahjudega seoses tasub mõelda ka kodukindlustuse peale.