Kuhu investeerida – 120 riigi edetabel vastavalt nende ettevõtluse tasemele

Millistes riikides on kõige lootustandvamad turud, tugevaimad institutsioonid, parim tugi ettevõtlusele ja tugevad ärijuhtimise tavad, mis kõik muudavad riigi riskikapitali ja erakapitali (RK/EK) investeerijate jaoks ahvatlevaks?

Venture Capital and Private Equity Country Attractiveness Index’i nimekirja tipus on muidugi USA, Suurbritannia, Kanada, Singapur ja Jaapan, kes hõivavad indeksis kohad esimest viiendani.

120 riigi ning kuude valdkonda kuuluvate tuhandete andmete analüüsimine ja nende paremuse järgi tabelisse seadmine tähendab seda, et loodud indeks on kasulik vahend kõigile, kes soovivad hoida tähelepanu arenevatel turgudel või hinnata riski/tulu profiili ülemaailmselt. Lisaks suudab indeks aidata poliitika loomisel ja muutmisel, et meelitada ligi rohkem RK/EK seotud raha.

Arenevad riigid: ligitõmbav reaalsus või mööduv trend?

Artikli autorid juhivad tähelepanu sellele, et erakapitali investorid huvituvad uute tehingute otsimisel tihtipeale just nendest arenevatest turgudest, kus on ka neile sobilik riski/tulu suhe. BRICS’is (Brasiilia, Venemaa, India, Hiina ja Lõuna-Aafrika Vabariik) paistab eriliselt silma just Hiina – sel aastal indeksis 21. kohal. Hiinat tõstab esile majanduskasv, kapitalituru areng ja ettevõtjaid soosiv maksustamispoliitika. Hiina on samas olnud ka võrdlemisi stabiilne, tõustes indeksi tabelis viie aasta jooksul vaid ühe koha võrra.

Kuid vaatamata BRICSi ja teiste arenevate turgude (nt Mehhiko, Indoneesia, Filipiinid, Nigeeria ja Türgi, kellel kõikidel on suur rahvaarv ning tugev potentsiaal majanduslikult teistele järgijõudmiseks) majanduslikust usaldusväärsusest, on äriühingu üldjuhtimise näitajad (v.a. Lõuna-Aafrika Vabariigis) ja investorite kaitse siiski pigem takistavaks asjaoluks.

Artikli autorid hoiatavad, et investorid kipuvad mõnikord olema arenevate turgude suhtes liialt optimistlikud. Selle taga on tõenäoliselt see, et keegi ei taha „rongist maha jääda“. Samas on üle maailma tegutsedes keeruline hinnata, millised on tõeliselt head tehingud. Seega soovitatakse investoritel kasutada kas indeksis leiduvat infot või vähemalt samasugust lähenemisviisi, hinnates riigi RK/EK põhiväärtusi ja atraktiivsust enne, kui asutakse end siduma pikaajaliste investeeringutega.

Viie aasta trendid (2011-2015)

Indeksi loojad eelistavad juhtida tähelepanu sellele, et uurida tuleks pigem viieaastaseid ajaplokke, et kõige tähtsamad suunad oleksid selgelt näha. Oluline on teada, et vaadates muutusi iga-aastaselt, võidakse pöörata liiga palju tähelepanu lühiajalistele kõikumistele, mis suures plaanis tähtsust ei oma.

Indeksi ülemine osa on suhteliselt stabiilne. Suurbritannia kahepunktilise tõusu taga peitub tõenäoliselt SKP oodatud suur tõus ja paranenud võimalused ettevõtluseks, mis omakorda tulenevad kasvanud innovatsioonivõimest. See väike tõus viib Suurbritannia RK/EK atraktiivsuse suhtes samale kohale, kus ta oli enne majanduskriisi algust. Vastupidine olukord on aga Singapuril, mis langes kahe punkti võrra ja on nüüd neljandal kohal, sest riigil on oodata tugevat SKP langust, mida mõnel määral kompenseerib paranenud võla- ja krediiditurg.

TOP 20 suurima tõusu on viimase viie aasta jooksul teinud Uus-Meremaa, tõustes 15. kohalt 9. kohale ning Malaisia, tõustes 18. kohalt 12. kohale. Minnes nimekirjas veelgi allapoole, siis ka Filipiinid on teinud märkimisväärse sammu – 2011. aastal olid Filipiinid 64. kohal aga 2015. aastal juba 22 punkti võrra kõrgemal ehk 42. kohal. Filipiinid näitavad eriti head tulemust majanduslike näitajate juures, millel on ka muljetavaldav kasvuprognoos tulevikuks.

Skaala teises otsas on silma jäänud Küpros oma 28-punktilise langusega viimase viie aasta jooksul. Olles nüüd 65. kohal, tähendab see indeksi lõppu kuulumist ja selle põhjuseks on halbade laenude osakaal kogu laenusummast (loe mõisteid lähemalt laenuteriminoloogia lehelt). Head ei tee ka see, et kasvuprognoos on pigem tagasihoidlik.

Selleks, et aidata hoida silma peal teatud piirkondade trendidel, kuulub indeksi juurde ka värviskaalaga kaart. Nagu kaardil näha, siis Põhja-Ameerika ja Euroopa on suuremas osas rohelist värvi, mis näitab nende atraktiivsust, samas kui Aafrika on enamjaolt punane, näidates seda, et tegu on endiselt areneva turuga. Aafrikas on kõige kõrgem skoor antud Lõuna-Aafrika Vabariigile ning Marokole, olles vastavalt 37. ning 50. kohal. Lõuna-Aafrika Vabariik on küll viie aasta jooksul viis kohta langenud, samas kui Maroko on kuue koha võrra tõusnud, näidates erilisi edusamme üldjuhtimise kvaliteedi ja omandi õiguste kaitses.

2015. aasta indeksi jaoks lisati nimekirja ka Malta ja Panama, mis tõstis riikide koguarvu 118 pealt 120 peale. Kaks uut riiki sobitusid nimekirja keskele, Panama 51. kohale ning Malta 66. kohale.

120 riigi analüüsimisel on uuritud kuute valdkonda ning 65 individuaalset näitajat. Kuus valdkonda, mida uuriti on järgnevad:

Majandustegevus, sh SKP ja oodatav SKP kasv;
Kapitalituru ulatus, sh IPO aktiivsus ja finantsturgude keerukus;
Maksusüsteem, sh selle lihtsus ja stiimulid uute ettevõtete loomiseks;
Investorite kaitse ja ettevõtte juhtimine, sh juriidiline kaitse;
Inim- ja sotsiaalne keskkond, sh haridus, tööõigus ja korruptsiooniga võitlemiseks kasutatavad meetmed;
Ettevõtluse võimalused, sh innovatsiooni näitajad, äri alustamise, tööshoidmise ning lõpetamise lihtsus.
Selleks et saada indeksis kõrget kohta, peavad riigil olema head tulemused kõigis kuues valdkonnas.
Indeks loodi IESE‘s Center for International Finance ja EMLYON Business School koostöös. Tiimi kuulusid ka IESE’s Heinrich Liechtenstein, EMLYON’s Alexander Groh, Karsten Lieser ja Markus Biesinger.

Originaalartikkel:
http://www.forbes.com/sites/iese/2015/07/16/where-to-invest-ranking-120-countries-on-their-private-equity-attractiveness/#7da3f1be6949