Kuidas kirjutada hea artikkel?

Kuidas kirjutada hea artikkel?Kui soovid palju lugejaid, siis hea sisu on selle saavutamiseks parim viis. Artikli autori peamiseks eesmärgiks on tavaliselt sõnumi levitamine. Kui sisu on hea, siis seda ka jagatakse ning üsna pea saabki artikkel tuule tiibadesse. Kui soovid, et ka sinu sõnum jõuaks võimalikult paljude inimesteni, siis järgnevalt on välja toodud punktid, mis aitavad kaasa hea sisu loomisele.

1.      Vormistus peab olema korrektne ning teksti peab olema hea lugeda. Kindlasti peab artikkel olema kirjutatud grammatiliselt korrektses keeles. Samuti tuleb tähelepanu pöörata sellele, et artikkel oleks lugejale igati arusaadav ja seda on lihtne lugeda.

2.      Artikkel olgu asjatundlik ja originaalne, mitte pinnapealne. Kirjutamisel tuleks materjali süvitsi analüüsida, lähtudes erinevatest uuringutest ja kasutades konkreetseid fakte. Samas peab artikkel olema piisavalt huvitav, et lugeja oleks valmis sellesse oma aega panustama. Too huvitavaid näiteid elust enesest.

3.      Kõigel on mõte, kui see on praktiline. Anna lugejale informatsiooni, mida ta saab ka reaalses elus rakendada. Informatsioonis peab peituma väärtus.

4.      Kvaliteet enne kvantiteeti. Ära anna lugejale ühe artikliga edasi liiga palju informatsiooni, jäta midagi ka järgmiseks korraks. Hoia enda kvaliteeti kõrgel!

5.      Kirjelda teemat mitmekülgselt. Artikli kirjutamisel tuleks näha asju ka teiste pilgu läbi. Analüüsi sealset vaadet.

6.      Teema valimisel lähtu sellest, mis tekitab sinus enim entusiasmi. Nii oled innukam ja tead faktidest rohkem. Teema olgu aktuaalne, informatiivne, huvitav ja paeluv, et see oleks ka jagamist väärt.

7.      Artikli sisu peab andma põhjaliku teema kirjelduse.

Artiklit kirjutades mõtle, millistele faktoritele enim rõhku panna, et kirjutatud artikkel hakkaks levima ja selle ulatus oleks võimalikult suur.

Be the first to comment

Leave a Reply