Marihuaana tarbimine hoiab vanglad rahuliku ja turvalisena

Marihuaana tarbimineŠveitsi vangivalvurid nõustuvad väitega, mille kohaselt on marihuaana kasutamine kinnipeetavate hulgas hea asi, sest see hoiab sealsed kinnipeetavad rahulikena ja vanglad turvalisena.

Hiljutise uuringu hinnangul tarbivad 50-80% Šveitsi vangidest marihuaanat. Vanglatöötajad ütlesid teadlastele, et nad on leidnud, et marihuaana kasutamine vanglates on osutunud suhteliselt ohutuks ning selle tarbimise mahasurumine tooks endaga kaasa rohkem negatiivsed kui positiivseid mõjusid.

Kinnipeetavate ja valvurite seas läbiviidud küsitlused näitasid sarnaseid arvamusi marihuaana kasutamise kohta. Mõlemad grupid kirjeldasid marihuaanat kui rahustavat ja valu vaigistavat ravimit, mille tarbimine vähendab ühtlasi vanglas viibimise traumaatilist kogemust.

Marihuaana tarbimise negatiivsete tagajärgedena toodi välja unisus, sotsiaalne isolatsioon ja ohutaju vähenemine. Küsitletud ütlesid aga ka seda, et rangemad määrused võivad suurendada hirmu, smugeldamist ja üleminekut raskemate narkootikumide tarvitamisele.

Kui vangid hindasid marihuaana tarbijate protsendi 80-le, siis vangivalvurite sõnul oli see piir madalam, ligikaudu 50%.

Loe lisaks siit.

Allikas: http://www.alternet.org/drugs/switzerland-marijuana-use-helps-keep-prisons-calm-and-safe

Be the first to comment

Leave a Reply