Miks on kanep illegaalne?

Miks kehtivad Eestis ikka veel iidsed ja ajuvabad seadused, mis on koostatud ja vastu võetud asjaga mitte kursis olevate inimeste poolt. Põhjendused ja seletused, mis peaksid seadust õigustama ja toetama, on korduvalt teaduslike uuringute poolt ümber lükatud.

Ometigi on kanep jäänud suuresti kallutatud meedia ja kanepivastase propaganda tõttu tabuteemaks ning igasugune kanepi legaliseerimise arutelu suretatakse kiiresti sildistamise ja monoloogide pidamisega välja.

Kas teile meenub mõni artikkel või uudislõik, milles arutatakse kanepi mõju ja legaliseerimist ning kus kuulatakse ära mõlemad osapooled, kes oleksid pädevad küsimustele vastama ja sel teemal ka arutlema? Kanepiga seotud artiklid, mida peamiselt Eesti mainstream-meediakanalites kajastatakse, räägivad pea alati kanepi surmavast mõjust, maalides kanepist äärmiselt musta ja teaduslikult väära pildi.

Miks räägib kanepist ja selle mõjust Kaido Kõplas, Põhja Politseiprefektuuri narkokuritegude talituse juht? Mida teab ja oskab rääkida „propagandamasina vedurijuht”, kes arvab, et probleemiga tegelemise asemel on inimeste kinnipüüdmine ja isoleerimine ühiskonnast parim lahendus reaalselt mitte-eksisteerivale probleemile.

Mina leian, et tegemist on asjale äärmiselt regressiivse lähenemisega. Kui Eesti riigis on pea 20 aastat rakendatud ühtesid ja samu iganenud ning ebaefektiivseid meetmeid, oleks aeg tunnistada viga ja asuda otsima uusi lahendusi.

Niisiis väidetakse, et kanep on narkootiline aine, mille kasutamine tekitab sõltuvust ja avab ukse
 teiste, s.o raskemate narkootikumide tarvitamiseni.

Võin julgelt ümber lükata väite nagu oleks kanep esimene aste narkootikumide trepil. Selle väite põhjal
 peaksid pea kõik minu sõbrad-tuttavad praegu Balti jaamas süstla otsas istuma. Sellist väidet on keeruline kummutada just enda olemuse tõttu – näiteks võiksin väita, et liigne kohvijoomine võib viia alkoholismini, sest kõik, kes on kas või kunagi õlut joonud, on suure tõenäosusega kogenud ka kofeiini stimuleerivat toimet.

Teine väide – kanep tekitab sõltuvust – on samuti kergelt püstitatav, kuid raskelt kummutatav. Kanep ei sisalda selliseid sõltuvust tekitavaid aineid nagu seda on näiteks nikotiin. Kanep tekitab samasugust sõltuvust nagu kõik poeletil olevad tooted. Ülekaalulisuse põhjuseks on sageli toidu liigtarbimine ehk sõltuvus söömise näol. Kui sellisest loogikast lähtuda, siis peaksime ka söömise ära keelama ja Ronald McDonaldi vangikongi viskama.

Veel on levinud müüt, et kanepi üledoosi tagajärjel saabub surm. Tuginedes teaduslikele uuringutele, peaks kanepist tervisele ohtliku doosi saamiseks inimene korraga ära suitsetama ligikaudu 21 kg kanepit. Sellisel juhul sureks inimene enne vingumürgitusse kui THC üledoosi, mis tähendab, et kanepist surmava doosi saamine on peaaegu võimatu.

Miks on siis see looduses kasvav taim, mis ei tekita sõltuvust ega ole liigtarbimise tõttu surmav, endiselt illegaalne? Mõelda nüüd vaid alkoholile, mis on vastutav miljonite surmade eest aastas, kuid on samas täiesti legaalne.

Eestis kirjutatakse küllaltki kergekäeliselt perearstide poolt välja vägagi kahjulike kõrvalmõjudega valuvaigisteid ja unerohtusid, mis võivad tekitada nii füüsilist kui ka vaimset sõltuvust. Arenenud riikides on need asendatud kanepiga, mille kahjulikud kõrvalmõjud võrreldes eelnimetatutega on minimaalsed või lausa olematud.

Kanepi keelustamise asemel peaks riik tegelema selle reguleerimise, maksustamise ja ringleva kanepi puhtuse tagamisega. Olen 100% kindel, et kanep ei kao Eestist mitte kuskile, sõltumata sellest, mitu politseinikku tänavale kumminuiadega vehkima saadetakse. Hetkel toimub kanepi omandamine kahtlastelt persoonidelt või tundmatu päritoluga kohtadest. Kanep on väga kergesti kättesaadav, olenemata sellest, et politsei korra aastas mõne suurema koguse konfiskeerib ja sellest hiljem veel kuu aega meedias pasundab.

Igale vähegi mõistlikule ja elu üle arutlevale inimesele peaks olema selge, et kui kogu raha ja ressurss, mis hetkel kanepi vastu võitlemisele kulutatakse, suunataks hoopis selle legaliseerimisele, oleks lõppkokkuvõte kordades edulisem ja kasulikum kui praegune „tuulega võitlemine”.

Loodan, et kanepist hakatakse avalikkuses rohkem rääkima ja kunagi ollakse ka piisavalt julged antud teemal progressiivse dialoogi pidamiseks.

Be the first to comment

Leave a Reply