Miljoni maski marss Tallinnas

Miljoni maski marss TallinnasAnonymous kutsub 5. novembril 2013 üle terve maamuna kõiki vabasid, arukaid ning hoolivaid Inimesi protestimarsile, seismaks ülemaailmse toetusavaldusena kõikjal üheskoos, ühtse Inimkonnana ja üksmeelse toetusena enda vabaduse ja õiguste eest!

Meil pole enam vabadust! Meid jälgitakse kõikjal ja Me kõik oleme juba ammu sihikul. Me oleme vaid sammu kaugusel orjandusühiskonnast! Meie valitsused on Meid reetnud, nad on Meid maha müünud suurkorporatsioonidele ja ülemaailmstele panganduskartellidele. Meie eest varjatakse kogu tõde söögist, veest ja vaktsiinidest, mis on erineval moel mürgitataud, nõrgestamaks Meie Immuunsüsteemi. Meile pritsitakse igapäevaselt lennukitelt kaela alumiiniumi, baariumi, strontsiumi ja muid kemikaale ning nanoviirusi, mis põhjustavad senitundmatuid haigusi. Meie elu ja looduskeskkond on arutu ületarbimise tagajärjel peaaegu et hävinenud. Meid kiiritatakse kõikjal ülivõimsate elektromagnetkiirgustega ja vaikitakse nende tegelikest kahjustavatest mõjudest. Meid ravitakse medikamentidega, mis mitte ei ravi Meid, vaid tegelikkuses hoopis kahjustavad Meie tervist. Meie ajalugu on võltsitud ja emakeel aina enam võõrsõnadega ära lörtsitud. Meie rahvas on pimestatud alkoholiga ja TV-st tuleneva ajupesuga. Meie laste isad on pagendatud välismaale. Meie rahvust ja kogu muu maailma rahvastikku hävitatakse vaikselt ning sihikindlalt aina enam sisseimbuva multikultuursusega. Meid aetakse nimme tülli siinsete venelastega ja hirmutatakse vene ohuga, sundimaks Meie noormehi osalema ülemaailmsetes veristes vallutussõdades. Meie ajakirjandus on kallutatud ja ei räägi Meile olulisi teateid tegelikkusest. Kas Teie, Inimesed, siinsed kodanikud tõesti lepite kõige sellega lihtsalt vaikimisi või on ehk aeg ajada sirgu enda seljad ja hakata ise enda elu korraldama. On aeg hakata elama kooskõlas, hoolivuses ja armastuses. On aeg lõpetada kõik ülemaailmsed sõjad ja töötava rahva aina suurem ja sihikindlam orjastamine. On aeg võtta tagasi Meie endi kodumaa ja hakata siin ise otsustama selle üle, mida Me tegelikkuses vajame. Me ei vaja enam erakondi ja palume neil laiali minna, andes üle võimu kohalikele rahvakodadele. Me ei vaja enam mitte esindusdemokraatiat, vaid Me vajame suhtlustasandil tekkivat kodanikuvõimu. Me ei taha enam maksta elektri, kütte ega kütuse eest, vaid nõuame kõigi nende priienergia seadmete, mida juba sajandijagu kogu maailma rahvaste eest vaka all hoitud, legaliseerimist ja rahva heaolu teenistusse andmist.

Me anname võimulolijatele mõista, et see Inimvaenulik poliitika ei saa enam edasi kesta, sest Meist, siiatulnutest, ei saa mitte kunagi orjasid, Me oleme VABADENA sellesse VABASSE MAAILMA SÜNDINUD ja tahame VABADE INIMESTENA siin ka edasi ELADA.

Just seetõttu sammume Me sel päeval kõik koos, perede ja sõprade, laste ja töökaaslastega, üksmeeles kogu maailmaga, andes valitsejatele mõista, et Me tahame elada TEISITI.

Tänaseks on selle üritusega liitunud juba 361 linna üle terve maailma!

Marsile tulles võtke kaasa näomaskid, mille saate soetada siit või joonistage endale ise näomask nagu seda tehakse siin.

Miks ei võiks Me olla palju hoolivamad ja Inimlikumad nagu näiteks siin.

Me koguneme kell 14 Kanutiaia Pargis, peame seal kõne ja suundume Kino sõpruse ette. Seal peame Me taas kõne ja suundume Toompea lossi ette. Ka seal peame Me kõne ja suundume tagasi Kanutiaia parki, kus Meile esineb hip-hop artist Lammu/Pan De Mic.

Allikas: Facebook

Foto: http://iquestionauthority.files.wordpress.com/2010/03/v-for-vendetta-20060221085724795.jpg

Be the first to comment

Leave a Reply