Poistest meesteks: hirmu ja vägivallaga?

Vähem kui 50% poistest ja meestest, kes vaimse tervise probleemidega abi vajavad, seda ka otsivad. Iga päev sooritab USAs enesetapu vähemalt kolm poissi. Kuidas nad selleni jõuavad? Kas osa süüst lasub ka ühiskonnal?

„Ole mees, võta ennast kokku’” on lause, mida kõik mehed ilmselt ühel või teisel hetkel kuulnud on. Meie ühiskond mõistab „meheks olemist” kui positsiooni ja aukartuse omamist, kartmatu ja vankumatuma väljapaistmist ning suurt iseseisvust. Idee kõlab küll hästi, kuid võib endaga kaasa tuua nii mõnegi probleemi, mistõttu peaksime ehk „meheks olemise” mõiste kohati ümber hindama.

On raske lõpuni lahti seletada, mida tänapäeval maskuliinsuse all silmas peetakse ja mõistetakse ning kui palju see inimesi ümberringi mõjutab. On aeg muutusteks, alustades meist endist.

Iga päev sisendatakse poistele, et nad ei nutaks, ei kardaks, ei näitaks välja enda emotsioone ega tundeid – et nad oleksid julged ja vankumatud. Tänapäeva ühiskond on muutnud poistele privileegiks kuulumise teatud gruppi või rühma. Neil ei ole võimalust erineda ega eksida. Maskuliinsus on kasvanud mõisteks, mis ei võimalda arenevatel ja kasvavatel poistel aga end turvaliselt tunda, sundides neid pidevalt ennast teistele tõestama. See aga jätab nad tihtipeale ilma lähedusest, hoolimisest, üdini vabast olekust ja vahel ka sõpradest.

Headel aegadel saavad poisid omavahel alati hästi läbi ja toetatakse üksteist, kuid kui asjad lähevad halvemaks, peab igaüks enda eest ise seisma, kaotades sellega sageli kogu turvatunde. Seetõttu tunnevad poisid end üksikuna ja isegi ei looda sõpru leida, kuna tunnevad, et neil pole sellele abile või lähedusele õigust.

Eriti kohatu on poistel nutta. Pisaraid tagasi hoides jääb aga kogu viha, kurbus ja valu sissepoole, mis kuhjudes lõpuks vägivalla abil välja elatakse. Tekivad vihaprobleemid, otsitakse pahandusi, ollakse vägivaldsed ja agressiivsed. Poistelt oodataksegi sõjamänge ja muud taolist, kuid tihti pole mängud lõpuks enam mängud. Me näeme poiste kaklustes lihtsalt halba käitumist või halba last, kuid tegelikult võib selle taga olla turvatunde puudumine ja katsed ennast kaitsta. Paljud neist tunnevad ennast üksikuna, häbistatuna ja alandatuna, nad ei tunne, et oleksid tõelised mehed ning ei oska kusagilt abi otsida, mistõttu näevad mõned neist ainsa lahendusena enesetappu.

Vähem kui 50% meestest ja poistest, kes vaimse tervise probleemide käes kannatavad, otsivad selleks ka abi. Teised lähevad kooli, pannes ette maski, mis nende tõelisi mõtteid, tundeid ja olemust varjab. Paljud ei oskagi seda maski enam eest võtta, tundes sisemuses palju rohkem valu ja viha kui välja näidatakse.

Kui meie ühiskond ei kiida heaks üksteisest hoolimist, üksteise eest hoolitsemist, empaatiat ja häid suhteid ka raskematel aegadel, kannatavad mitte ainult noorte poiste, vaid kõigi inimeste vaimne tervis, turvatunne ja heaolu.

Allikas: Upworthy

Video: YouTube

 

Be the first to comment

Leave a Reply