Songdo – linn täis rohelist innovatsiooni

SongdoIgaüks siin maailmas tahaks elada puhtamas keskkonnas. Lõuna-Korea linnas Songdos on roheline lähenemine ja eluviis põhjalikult läbi mõeldud.

Tõenäoliselt sooviks iga rohelise mõtteviisi pooldaja ellu viia idee rajada mõni linn, mille energiakasutus oleks säästlik ning kõik põhjalikult läbi mõeldud. Lõuna-Koreas – mitte väga kaugel Souli linnast – on USA ettevõte Gale International loonud linna, mille sarnast pole maailmas veel kusagil.

Linna ehitamiseks kulutati 40 miljardit dollarit. 
Songdo linn on rajatud mere peale ehitatud 1500-aakrilisele maatükile ning selle ehitamist alustati majanduskriisi ajal 2009. aastal. Hetkel pole linn veel valmis, kuid eeldatavasti valmib see 2015. aastaks. Sealne linnaarhitektuur ja ehitised on lahendatud ülimalt rangete piiride järgi, arvestades maksimaalset keskkonnasäästlikkust. Tegemist on ühe väljapaistvaima näitena Aasias, aga kindlasti ka mujal maailmas.

Linnaruumi on kavandatud inimestele eluks vajalik – elamis- ja tööruumid, ostukeskused, läbimõeldud transpordi- ja ökosüsteemid. Linna südames paikneb suur park, kus inimesed saavad igapäevaselt puhata. Üldse on Songdo linnas parke ligikaudu 40% ja seega on tegemist väga rohelise linnaga. Arvukate parkide mõte on vähendada süsinikuheiteid ja toota linnale hapnikku. Kuna linn on rajatud keskse pargi (Central Park) ümber, peavad inimesed tööle ja tagasi liiklemiseks kasutama peamiselt jalgratast. Linna on rajatud läbimõeldud jalgrattateed umbes 16 km ulatuses ja seda on kavas juurde luua. Samuti paikneb igas hoones prügikogumiskeskus, mis töötleb kohapeal inimeste poolt tekitatud prahti. Seega pole prügikogumisautosid vaja.

Linna kõik ehitised omavad LEED ehk Leadership in Energy and Environmental Design sertifikaati, mis on väga kõrgeks tunnustuseks.

Songdo linna olemuseks on olla nii elamisrajoon kui ka majanduskeskus. Seega on maksimaalselt pööratud tähelepanu liiklemisele, et see oleks nii aja- kui ka keskkonnasäästlik. Seepärast võib linnas leida väga palju elektriautode laadimispunkte. Linn on täis ka sensoreid, mis mõõdavad temperatuuri, saastatust jms.

Hoolimata Lõuna-Korea innovatiivsest lähenemisest on see lahendus inimesed suhteliselt külmaks jätnud ja massilist Songdosse kolimist tekkinud ei ole. Pigem on tegemist isegi alarahvastatusega. Küll aga arvab arendaja, et 2050. aastaks on Songdo linn kujunenud maailma juhtivaimaks just enda rohelise mõtlemise poolest ning seda tuuakse paljudele eeskujuks.

Allikad: www.songdo.com, www.forte.delfi.ee, en.wikipedia.com, www.youtube.com, www.bbc.co.uk,

Foto: www.citiesaregoodforyou.wordpress.com/2012/08/06/how-smart-is-london/

Be the first to comment

Leave a Reply