Soomes kogub kanepi seadustamise algatus kiirelt poolehoidu

Esmaspäeval, 13. jaanuaril algas allkirjade kogumine rahvaalgatuse korras esitatud ettepanekule Soome seaduste muutmiseks viisil, mis dekriminaliseeriks narkootilise kanepi tarvitamise, omamise ja kasvatamise isiklikuks tarbeks.

Petitsioonikeskkonnas kansalaisaloite.fi avaldas algatusele esimese päeva jooksul toetust juba üle kolme tuhande kodaniku — rohkem kui teistele seni Soomes käivitatud rahvaalgatustele esimese kahe allkirjakogumisnädala jooksul. Muudatusettepaneku eesmärk on vähendada kanepi pruukimisega seonduvaid probleeme ning piirata kanepikasutajate tabamisele ja karistamisele tehtavaid kulutusi.

Toome siinkohal ära tõlke argumentidest, millega dekriminaliseerimisvajadust põhjendatakse.

Uimastikuritegude register

Uimastikuriteod kantakse Soomes spetsiaalsesse politseiregistrisse, mis võib kehtiva seaduse vastu eksija elu põhjalikult rikkuda — ta võib kaotada töö, olla sunnitud katkestama õpingud ja manduda ühiskonnast äratõugatud asotsiaaliks. Kanepikasutajate tembeldamisest kriminaalkurjategijateks ei ole kasu ei ühiskonnale ega uimastipruukijatele.

Tarvitajate ja kasvatajate jälitamine

Kord politsei uimastikuritegude registrisse kantud tarvitajad ja kasvatajad võivad kergesti jälgimise alla sattuda; nende kodudesse võidakse teha üllatusreide, mis rikub iga kasutaja ja kahtlusaluse kodurahu ja privaatsust. Rahvas elab läbiotsimishirmus, mis toob endaga kaasa vaimse tervise probleeme.

Kelle huve kaitsevad kehtivad uimastiseadused?

Kanepi tarvitamise ja kasvatamise karistamine kriminaalkorras tekitab tõsiseid ühiskondlikke ja individuaalseid probleeme. Mis kasu on karistamisest? Karistused ei pärsi tarvitamist; tarbijate trahvimine võib tarvitajatele kaasa tuua tõsiseid või suisa lahendamatuid rahamuresid. Väär on kodanikke trahvida ja nende vara arestida või konfiskeerida, muutes nad maksujõuetuks. Keda selline seadus kaitsma peaks?

Otsuse vastuvõtmine ja rahvaalgatus

Rahvaalgatuse eesmärk on käivitada Soome parlamendis debatt seadusandluse teemal, mis kõrvaldaks kehtivatest seadustest karistused selliste ohvriteta kuritegude eest nagu kanepi tarvitamine ja kasvatamine. Dekriminaliseerimine ei tähenda mitte lauslegaliseerimist, vaid karistuste kaotamist enda tarbeks väikeste kanepikoguste kasvatamise ja tarvitamise eest.

Rahval on aeg teada saada, milliseid probleeme kehtiv seadusandlus põhjustab

Nende probleemide eest ei tohi silmi sulgeda. 2010. aastal tarvitas vähemalt korra kanepit 17 protsenti 15–69-aastastest Soome kodanikest — see teeb kokku ligikaudu 650 000 kriminaalkurjategijat, kellest igaühele võiks kehtivate seaduste alusel määrata kuus kuud katseajaga vangistust.

Artiklile lisatud videousutluses saavad sõna Helsinki Ülikooli professor Jaakko Hämeen-Anttila, Soome Keskkriminaalpolitsei ülemkomissar Thomas Elfgren ning arst ja kirjanik Heikki Anttila.

Algatuse sisu ja taustaga saab tutvuda veebilehel dekriminalisointi.fi.

Allikas: http://dekriminalisointi.fi

Video: YouTube

Be the first to comment

Leave a Reply