Ettevõte kohustab enda töötajaid mähkmeid kandma

MähkmedTööliste õigused pole igal pool hinnas. Eriti hea näitena võib tuua Hondurase, kus ühe firma töötajaid ei lubata enda töökohalt üldse lahkuda, sealhulgas isegi WC-sse. Seetõttu on töötajad sunnitud mähkmeid kandma.

Eestis räägitakse palju, kuidas me saaksime enda töötegemist efektiivsemaks muuta. Selleks on vajalik tagada tööandja poolt mõistlikud ja soodsad tingimused nii tööolustikus kui ka piisavat motivatsiooni. Paraku kõigis riikides selle üle üldse ei arutleta ning nii on ainsaks võimaluseks töötajatel alluda enda tööandjate vahel isegi uskumatuna näivale käitumisele.

Üks Korea ja Ameerika Ühendriikide koostööna loodud ettevõte Hondurasel leidis aga eriti ulmelisena näiva lahenduse töötajate töö intensiivistamiseks. Nimelt on kõik töötajad vastuvaidlemata kohustatud käima täiskasvanutele mõeldud mähkmetega. Loomulikult eitas firma juhtkond tekkinud kaebusi, kuid uurimist on juba alustatud. 
Nimelt on Kyungshin-Lear erinevate autode varuosade tootja ja selle ettevõtte käive ulatub aastas miljarditesse USA dollaritesse. Tegelikult on see firma sattunud järelvalveinspektorite huviorbiiti päris mitmetel kordadel. Nii on näiteks uurimise all ka informatsioon, et ettevõtte laseb lahti inimesi, kes astuvad ametiühingute liikmeks ning isegi teave, et üks rase naine pidi terved päevad läbi seistes töötama, kuigi see on seadusega keelatud. Lisaks on ettevõtte duširuumidesse paigaldatud kaamerad.

Kõige uskumatumaks piiranguks, mis uurimise alla võeti, on informatsioon, et ettevõtte on keelanud tööajal juurdepääsu tualettruumi ja samuti on keelatud enda kohalt lahkuda. See ongi tinginud asjaolu, kus inimesed peavadki mähkmeid kandma, et enda inimlikke vajadusi rahuldada. Lisaks sellele peab töötaja need mähkmed enda isikliku raha eest soetama. Seega kui töötaja kas või üks kord enda kohalt ära üritab minna, siis ta vallandatakse.

Antud olukorda on kirjeldanud mitmed endised firma töötajad. Firma juhtkond loomulikult eitas kirjeldatut. Paraku pidavatki kogu ülalmainitu iseloomustama paljude Hondurase ettevõtete sisekliimat ning näitama, millises olukorras on töövõtja.

Inimõiguste aktivist Charles Kernaghan, kes on uurinud mitmeid Kesk-Ameerika riikide probleeme, leiab et Hondurase ametivõimud ei pööra inimeste vabaduste eest võitlemisele piisavat tähelepanu ning neid ei huvita inimõiguste järgimine. Ta tõi välja ka näite, kus Hondurase Tööministeeriumi esindajad suundusid Kyungshin-Leari ettevõtet kontrollima, kuid neid ei lastud ruumidesse sisse ning seetõttu trahvisid ametivõimud neid 20 USA dollariga. Kernaghani sõnul on see tavaline ka teiste Hondurase firmade puhul. Samas usub ta ikkagi töötajate tingimuste paranemisse, ent see võtab kindlasti aega.

Allikad: www.abcnews.go.com, www.panampost.com, www.spyghana.com, www.globaltimes.cn

Foto: www.africanewspost.com/2013/08/weird-company-in-honduras-allegedly.html

Be the first to comment

Leave a Reply