Kanep: legaliseerida või mitte?

legaliseerida või mitte?Hiljuti Vaba Meedias avaldatud artikkel, milles arutatakse kanepi kriminaliseerituse põhjustest, tõstatas minus küsimuse, mida arvab kanepi legaliseerimisest rahvas. Mida arvab üks keskmine Eesti inimene kanepist? Kas üldsus pigem sooviks seda legaliseerida või on inimesed rahul hetkel valitseva olukorraga?

Millised oleksid maksustatud kanepist saadud rahalise tulu väljundid ehk kuhu tuleks teie arvates legaliseeritud kanepist tulenevad maksud suunata? Kas hariduse ja tervishoiu arendusse või mõnda muusse valdkonda, mis hädasti rahalist abi vajaks?

Iga inimese välja öeldud arvamus on hindamatu väärtusega, mis maalib pildi ühiskonna suhtumisest teatud teema kohta, milleks antud juhul on kanepi legaliseerimise küsimus.

Jaga enda kogemusi ja visioone kanepist ja selle tulevikust iseenda pilgu läbi, kas siis artikli all kommenteerides või vabameedia.ee portaalis uue artikli postitamise kaudu.

Julge avaldada arvamust! Kas kanep tuleks legaliseerida?

Viide artiklile: http://www.vabameedia.ee/vm/127/miks-on-kanep-illegaalne.html

Be the first to comment

Leave a Reply