Kellelt saan abi tarbijana?

tarbijakaitse

Lai ja üha enam suurenev tarbimisbuum loob soodsa pinnase ebakvaliteetsete teenuste ja toodete pakkumiseks.

Oluliseks muutub tarbijate teadmiste tõstmine, et ennetada olukordasid, millega tarbijaid proovitakse lõksu meelitada, petta ja nõuetele mittevastavat teenust või toodet müüa.

Alates 1994. aastast tegutseb Eesti Tarbijakaitse Liit, tegemist on demokraatliku ühendusega, mis panustab liidu liikmeskonnaga tarbijapoliitika kujundamisesse, et seista eelkõige tarbijate huvide eest. Liidu slogan: “Tarbija on kuningas!”, kirjeldab liidu tegevusvaldkonda väga õigesti – esindatakse liidu liikmete kui ka kõikide individuaalsete inimeste huvisid tarbimisühiskonnas. Niimoodi on sellega ühinenud juba Järvamaa, Viljandi, Rakvere Tarbijakaitse ühingud jt samalaadsed liidud.

Eesti Tarbijakaitse Liit juhindub enda tegevustes Eesti Vabariigi põhiseadusest ja teistest õigusaktidest, samuti teeb pidavat koostööd Tarbijakaitseametiga. Tugev koostöö ja süsteemne tarbijakaitse poliitika edendamine on muutumas üha olulisemaks ja seetõttu on tähtis, et liidu tegevust toetaksid ja panustaksid ka omavalitsused, juriidilised isikud jt.

Tarbijate teadmiste tõstmiseks on liidu veebikeskkonnad informatiivsed artiklid, mis kirjeldavad laialt levinud juhtumianalüüse ja annavad häid soovitusi tarbijate õiguste kaitseks. Samuti leiab lihtsalt ja kergelt koduleheküljelt kõikvõimalikud seadused, mis tarbijat võivad huvitada – niimoodi on kokku pandud jäätme-, pakendi- ja kemikaaliseadused jt vajalikud õiguslikud regulatsioonid.

Tutvu enda õigustega ja tarbi targalt!