Kui eestlane kohtab venelast

Kui eestlane kohtab venelastMis juhtub siis, kui kokku saavad eestlane ja venelane? Eestlane on vait ja kuulab venelast, pärinegu too Tallinnast või Peterburist. Kuid suhtluspartneri puhul hindavad nii eestlased kui venelased elutarkust, sõbralikkust ja seltsivust.

Tavapäraselt keskendutakse rahvuslike stereotüüpide puhul iseloomuomadustele. Nii on teada, et eestlased hindavad enda puhul töökust, ausust, rahulikkust ja tagasihoidlikku loomust. Peab arvestama, et stereotüüpe mõjutab poliitika ja majandus, kuid naabreid kirjeldatakse tihti endale vastandlikena – nagu peegelpildis.

Eestlaste suhtlusstereotüüpe polnud varem uuritud, kuid on olemas andmed soomlaste ja eestlaste suhtluskäitumise kohta. Mõlemal pool Soome lahte ollakse ühtviisi tõrksad seltskondliku vestluse suhtes. Venelasi seevastu peetakse impulsiivseteks.

Sõnaahtrad eestlased ja avatud venelased

Eestlased pidasid ennast reserveerituteks, tagasihoidlikeks ja vaoshoituteks. Venelasi hinnati emotsionaalseteks, avatuteks, jutukateks ja sõbralikeks suhtlejateks. Ka venelased näevad ennast üldiselt samasugustena. Kahe venelaste valimi vahel olid küll erinevused – võis eeldada, et Eestis elavad venelased on natuke rohkem eestlaste moodi, kuid üllatuslikult peavad Venemaa venelased end ebasõbralikumaks kui eestivenelased. See võib näidata eestivenelaste püüdu end eestlastele vastandada.

Nii Eesti venelased kui Peterburi üliõpilased kirjeldasid eestlasi vaiksete ja viisakatena. Venemaalt tulijad panid rohkem tähele eestlaste aeglust. Venemaal räägitakse eestlaste loidusest anekdoote, mis võib omakorda süvendada karikatuurse pildi tekkimist. Eestlastega pidevalt kokku puutuvad venelased on eestlase temperamendiga rohkem harjunud.

Ideaalsele suhtlejale iseloomulike omadustena tõid kõik küsitletute rühmad välja elutarkuse, sõbralikkuse ja seltsivuse. Eestlaste arvamus tüüpilisest rahvuskaaslasest rõhutab hoopis kinnisust. Seega on tüüpilisel venelasel eestlase silmis rohkem heale vestluskaaslasele iseloomulikke jooni. Venelased leiavad need head omadused endas üles. Ka varem on näidatud, et venelased arvavad endast enamasti hästi.

Allikas: Novaator

Foto: http://www.joshuaproject.net/profiles/photos/p14598.jpg

Be the first to comment

Leave a Reply