Suurem kütteperiood läheneb

Kütmine - soojus

Selle aasta jõulud ei näidanud küll talve märke aga ei tasu alahinnata Eesti külmakraade. Keskkonnaamet tuleb meelde, et kindlasti tuleks vältida ülekütmist ja Päästeamet soovitab omakorda Postimehe artiklis Päästeamet soovitab enne sügist korstnad ja ahjud korda saada, et “Kütteseadet lõhub aga ülekütmine, seega tuleks ka väga külmade ilmadega kütmisega piiri pidada ning korraga mitte järjest ahju kütta.

Building Research Establishment toob välja oma uuringutes, et näiteks Suurbritannia hoonetes on keskmine sisetemperatuur tõusnud 1970 aasta keskmise 12 kraadi pealt tänapäeval juba 17,5 kraadini. Sarnane trend kehtib kindlasti ka Eestis. Milline oleks aga mõistlik temperatuur kodus ja kontoris?

Inimesed on erinevad ja sealhulgas külma temperatuuri taluvus. World Health Organization soovitab, et normaalne toa temepratuur võiks olla minimaalselt 18 kraadi. Haigete ja väga noorte/vanade inimeste tubade temperatuur võiks olla minimaalselt 20 kraadi. Michelle Shipworth UCL Energy Institute’ist soovitab, et magamistubades võiks magamise ajal temperatuur olla 14 kuni 15 kraadi.

Meeles tuleb pidada, et näiteks kontoriruumides liigub inimene vähem ja tema külma taluvus võib olla oluliselt erinev. Istuvad inimesed tunnevad külma kiiremini kui need kes tihedalt liiguvad. “Inimeste temperatuuri tajumine sõltub suuresti sellest, millega nad tegelevad ja millega nad on tegelenud umbes viimase tunni jooksul” ütleb Dr MacKay oma raamatus Sustainable Energy – Without the Hot Air.

Näiteks Bestair on välja toonud, et Hoone soojuskoormus koosneb soojuskadudest läbi piirete ja ventilatsioonisüsteemi, lähtudes konkreetses geograafilises asukohas kehtivatest projektnormatiividest. Eestis võivad temperatuurid regiooniti olla üpris erinevad, millest tulenevalt tuleb tähelepanu pöörata ka geograafilisele asukohale. Näiteks võivad ühesuguste eramute soojuskaod erineda Lõuna- ja Ida-Eestis 10-15%. Nende asukohtade arvestuslikud minimaalsed temperatuurid on madalamad 2-3 °C ka võrreldes rannikuga. Seega sarnane kütmine annab erinevates Eesti paikades ka erinevaid tulemusi.

Mõnusat talve ja mõistlikut kütmist!