Laen kehtiva maksehäirega – on see võimalik?

laen maksehäirega

Selline küsimus kerkib ainult juhul, kui eelmiste kohustuste täitmisel on tekkinud raskusi. Kehtiv maksehäire tähendab, et sul on olnud (või on hetkel) raskusi eelnevate võlakohustuste täitmisega. Ja selline olukord kus kaalumisel on laen kehtiva maksehäirega ei ole meeltmööda ei sulle, ega ka krediidiasutusele. Kehtiva maksehäirega laenu saamine on keeruline, kuid mitte võimatu.

Kuid mida loetakse maksehäireks?

Kande maksehäire kohta saab teha lepingupartner, kellele sa oled jäänud võlgu enam kui 45 päevaks alates maksetähtajale järgnevast päevast. Lepingupartneriks võib siinkohal olla ükskõik milline krediidifirma – pank, kiirlaenufirma või laenuühistu. Ning võlasumma ei pea üldse suur olema – alates 30 eurost.

Selline kanne jääb registrisse krediidiasutustele näha kuni 7 aastaks peale maksehäire likvideerimist. See tähendab, et pangad ei taha sulle laenu anda ka 7 aastat pärast võla likvideerimist. Muud krediidiasutused 5 aastat. Isegi kui sa oled peale maksehäire tekkimist korralikult võlga tagasi maksnud ilma mingite kõrvalekalleteta.

Olukordi on erinevaid, mis võivad põhjustada maksehäireid, kuid neid ignoreerides ja krediidiasutusega mitte suheldes lõppevad need kõik ühtemoodi – kandega maksehäireregistris.

Kuid kas siis on üldse võimalik saada laenu, kui sul on veel kehtiv maksehäire?

Sellele küsimusele on lühikeseks vastuseks jah, kuid meeles tuleb pidada, et laen maksehäiretega inimestele on esmajärjekorras suur risk laenu saajatele endile. Mis omakorda tõstab ka riski krediidiasutusele.

Kust saada laenu kui on maksehäired?

Kõike eelnevat arvesse võttes ei ole just palju krediidiasutusi, kes oleks valmis laenu andma.

Sellegipoolest on võimalik leida laenajaid, kes on valmis teatud tingimustel andma laenu maksehäirega inimesele. Ja neid tingimusi võib olla mitmeid.

Kuid põhiliseks tingimuseks on siiski mingi vara olemasolu, mida on võimalik tagatisena kasutada. Selleks varaks võib olla väärtuslikum vallasvara (näiteks auto või kaater) või kinnisvara (sinu elamu, suvila või maatükk). Kinnisvara tagatiseks andes on tegu hüpoteeklaenuga ning üks koht, kust sellist laenu saada, on sama nimega ettevõte.

Olenemata sellest, kui väärtuslik on sinu poolt pakutud tagatis, vaadatakse siiski ka sinu sissetulekute seisu. Sissetulek on laenu teenindamisel oluline faktor. Laenu andjale on oluline saada kinnitust, et sa oled võimeline saadud laenu ka tagasi maksma.

Mida teha enne sellise laenu kaalumist.

Kui sa oled juba makseraskustesse sattunud, siis tasub enne uue laenu võtmist hoolega mõelda, kas ja kui palju sul seda laenu tarvis on. Kui sul on himu mõne kena asja vastu, siis soovitame seda laenu mitte võtta. Kui aga soovid laenu selleks, et refinantseerida ja ära maksta kõik eelnevad võlad, tasub nõu küsida võlanõustajalt. Võlanõustaja ei suuda lahendada sinu rahalisi probleeme. Võlanõustaja ülesanne on sind aidata ja leida sinu probleemile mõistlik väljapääs.

Kokkuvõttes olgem ausad – laen maksehäirega ilma tagatiseta on asjakohane ainult juhul, kui see laen läheb refinantseerimiseks ehk eelmiste võlgade kustutamiseks.