Miks valida puitaknad?

Küsides inimestelt arvamust akende kohta, kinnitab enamus, et nende esimene eelistus on puitaknad ja oma koju sooviks nad just nimelt neid. Kui aga läheb reaalseks akende ostuks, langeb nii mõnelgi liisk hoopiski PVC akende kasuks. 

Miks see nii on? Põhjuseid on mitu. 

Üheks põhjuseks on II maailmasõja järgne aeg, kui kvantiteet oli kvaliteedist olulisem. Meil oli 50 aastat perioodi, kui akende tootmiseks kasutati sageli sobimatut ja ebakvaliteetset puitu ning ka töövõtted ja akende viimistlus ei olnud sellised nagu peaks. See tegi puitakende mainele karuteene. 

Kui aga vaadata ajas veelgi pikemalt tagasi, siis näeme, et lõviosal esimese vabariigi ja isegi tsaariajast pärinevatel hoonetel on tänini ees algupärased puidust aknad, mis, nagu näitab ajalugu, võivad heaperemeheliku suhtumise korral vastu pidada isegi sajandeid.

Puitu saab uuendada

Teiseks PVC akende populariseerijaks on ilmselt müügimeeste hea töö. Argumendid, et PVC aknad ei mädane, ei vaja värvimist ning on soodsama hinnaga, kõlavad küll hästi, kuid ei peegelda adekvaatselt kogu pilti – PVC ei mädane, aga samas on see materjal tundlik päikesekiirgusele, mis muudab aja möödudes pöördumatult plastiku välimust ja omadusi. 

Erinevalt puitraamiga akendest ei anna PVC akent uue viimistluskihiga parandada. Asjaolu, et PVC aknad ei vaja värvimist kujuneb seega hoopiski puuduseks, sest akna eluiga pole võimalik täiendava viimistluse ja hooldusega pikendada. Kuigi esialgsed akna soetuskulud võivad plastikakendel olla madalamad, siis arvestades puitakna pikemat eluiga, on puitakende väärtus kokkuvõttes palju suurem ja kogukulu eluea arvestuses aasta kohta madalam.

Kvaliteetsed, tänapäevaste tehnoloogiate abil valminud puitaknad ei vaja esimese kaheksa-kümne aasta jooksul peale puhtana hoidmise sisuliselt mingit hooldust. Ka hilisem puitakende hooldus ja viimistlemine ei ole tänu moodsatele viimistlusmaterjalidele kuigi töömahukas.

Puitaknaga jagub võimalusi

Puitakende välimuse ja viimistlusviiside valik on kordades rikkalikum, kui teistel aknamaterjalidel. Ainuüksi erinevad puiduliigid on väga varieeruva välimusega. Kui lisada siia juurde lai valik viimistlusvahendeid ja toone, siis on puitakna eelis maja välisilme kujundamisel teiste akna materjalide ees mäekõrgune.

Puitakende tüüpe on rohkelt ja kindlasti leiab nende seast vajadustele-soovidele sobiva variandi. Puitaknaid tehakse isesuguse kuju, tegumoe ja tooniga, nii külg-, alt-, kui ülalt avanevana, kusjuures erinevaid avamisviise saab ka omavahel kombineerida.

Puit peab sooja

Puit on looduslik materjal ja tema soojapidavus on PVC-ga võrreldes märkimisväärselt suurem. 

Eesti ja Skandinaavia turul on üks armastatumaid puitmaterjale kohalik mänd, mis on nii ilus vaadata, hea katsuda kui ka vastupidav. Tartus tegutsev tootmisettevõte Klarvinduer kasutabki akende valmistamisel just nimelt aeglase kasvuga tihedat männipuitu, mis pärit Lõuna-Eesti, Soome ja Rootsi parimatest kasvukohtadest.

Kui lisada esmaklassilisele puidule ning tänapäevase konstruktsiooni ja viimistlusega raamidele kahe- või kolmekordne tipptasemel klaaspakett, on tulemuseks kõrgeimatele soojapidavuse standarditele vastav aken. Sellise akna soojapidavust iseloomustav U-väärtus on vastavalt valitud klaaspaketile kas 1,1 või 0,7. 

Selgituseks: mida madalam on U-väärtus, seda parema soojapidavusega on aken ja seda korralikum on sääst küttekuludelt.

Puit on keskkonnasõbralik

Lõpetuseks ei maksa unustada ka keskkonda ja fakti, et puitaken on kõige loodussõbralikum aken. PVC akna tootmiseks kulub ligi kaheksa korda rohkem energiat, kui analoogse puitakna valmistamiseks. 

Kui arvestada juurde puitakende kordi pikem eluiga, puitmaterjali utiliseerimisega seotud madalad kulud ja pea olematu ökoloogiline jalajälg, saame juurde veel ühe kaaluka argumendi puitakende eelistamiseks.