New Yorgi politsei kõrgtehnoloogiline auto suudab enda seadmetega jälitada igaüht

New Yorgi politseiNew Yorgi politsei on projekti „NYPD2020” raames välja töötamas uut kõrgtehnoloogilise varustusega politseiautot, mis suudab jälitada kõike ja kõiki. Hetkel on valminud prototüübid, mida ka katsetatakse.

Viimasel ajal maailmas aset leidnud erinevad sündmused on löönud kõikuma küsimuse inimeste privaatsuse kohta. Samas on terrorismioht põhjendatult suurendanud vajadust põhjalikuma kontrolli üle. See omakorda on tekitanud vajaduse ka korravalvurite varustust täiendada ja täiustada.

New Yorgi politsei on selles vallas üritanud astuda edasi suure sammu. Projekti „NYPD2020” raames on väljatöötamisel prototüüp tulevasest politseiautost ehk nn smart car’ist. Täiustada soovitakse autosid peamiselt just tehnoloogilise poole pealt, et politseinikel oleks võimalik esialgne uurimine läbi viia juba kohapeal, tõhustamaks kohalike politseijõudude tööd.

Uuenduslikuks elemendiks, mis on juba esimestesse prototüüpidesse ka paigaldatud, on infrapunavalguse skannerid. Need on paigaldatud pakiruumi ja nende abiga on võimalik kohe selgeks teha iga tänaval leiduv number – olgu see siis sõiduki numbrimärk või maja aadress. Saadud informatsiooni põhjal saab selgeks teha, kas ja millised sõiduvahendud on varastatud või kuritegelikes tegevustes osalenud. Veel tunnetab skanner radiatsioonitaset ning prindib kohapeal raporteid, skaneerib triipkoode ning salvestab ja edastab informatsiooni otseülekandena politsei juhtimiskeskusesse. Tulevikus plaanitakse masinaid täiustada veel sõrmejälje ning näotuvastamise tehnoloogiatega.

Loomulikult on antud lähenemine tagajalgele ajanud paljud, kes leiavad, et sellise tegutsemisviisiga rikutakse inimeste privaatsust. Tegelikkuses pole aga teada, kas ja kuidas skannerid üldse autodele paigaldatakse ning kui suurt andmemahtu salvestama hakatakse. Selge on aga see, et New Yorgi politseimasinad saavad kaasaegse tehnoloogia, millega on konstaablitel kiirem ja kergem tööd teha ning kuritegusid avastada.

Vaata uuenduste täpsemat kaardistust siit.

Allikad: www.theverge.com, www.online.wsj.com, www.techspot.com, www.nydailynews.com

Pilt: i.dailymail.co.uk/i/pix/2012/11/14/article-2232896-16065EF4000005DC-306_468x286.jpg

Be the first to comment

Leave a Reply