Õhk-vesi soojuspumbad garanteerivad madalad küttekulud

Madalad küttekulud ja säästlik kütmine nii rahakotile kui ka loodusele muutub paljude inimeste jaoks järjest olulisemaks. Elektriküte on kulukas, ahiküte loob mõnusa kodutunde, kuid võib kiire elutempo juures olla keeruline. Milline on parim küttesüsteem, mis samal aja on odav, keskkonnasõbralik ja mugav?

Kõigile kolmele kriteeriumile vastavad soojuspumbad – õhk-vesi, õhk-õhk ja maasoojuspumbad. Õhk-õhk soojuspump sobib väiksematesse kodudesse ja on ideaalne lisa kütteseadmena; maasoojuspump sobib põhikütteks hoonetele, mille ümber on piisavalt vaba maapinda maasoojuse ammutamiseks. Õhk-vesi soojuspump on levinud küttesüsteem majades, büroodes, kuna sobib samuti põhikütteks nagu maasoojuspump, kuid selle jaoks ei ole vaja vaba maapinda hoone ümbruses, et soojust ammutada.

Õhk-vesi soojuspump on parim küttelahendus sinu küttekulude vähendamiseks. Millised on õhk-vesi soojuspumba eelised teiste kütteallikate ees ning kuidas valida parimat soojuspumpa koju – alljärgnevalt anname kõigele sellele ülevaate.

Miks valida õhk-vesi soojuspump?

Õhk-vesi soojuspumpadel on mitmeid eeliseid, toome välja kõige olulisemad näitajad õhk-vesi soojuspumpade kasuks.

  1. Õhk-vesi soojuspump vähendab sinu küttekulusid kuni 80% võrreldes elektriküttega või mõne teise fossiilsete kütuste kütteallikaga.
  2. Soojuspump kasutab töötamiseks suhteliselt  vähe energiat: 5 kWh soojusenergia tootmiseks kasutab õhk-vesi soojuspump umbes 2 kWh energiat. Sellest 3 kWh saadaks nö tasuta.
  3. Sobib eramusse, tööstushoonesse, büroohoonesse, suvilasse – pea igale poole.
  4. Õhk-vesi soojuspumba tasuvusaeg on lühikene, kuna toodab soojusenergiat niivõrd madalate kuludega.
  5. Toodetav soojusenergia on keskkonnasõbralik: soojust toodetakse välisõhku salvestunud soojusenergiast ja selle edasikandjaks siseruumis on vesi. Seega saab õhk-vesi soojuspumpa kasutada tarbevee soojendamiseks ja ruumide kütteks.
  6. Soojuspump on kompaktne ja lihtsalt paigaldatav igasse hoonesse.
  7. Soojuspump teenib sind kaua: kuni 25 aastat.
  8. Õhk-vesi soojuspumpa saab liita põranda- ja radiaatorkütteseadmetega.

Võrreldes teiste soojuspumpadega, siis peamine eelis õhk-õhk soojuspumba ees on see, et õhk-vesi soojuspump sobib põhiliseks küttesüsteemiks hoonesse ja ei vaja alternatiivseid kütteallikaid. Maasoojuspumba ees on õhk-vesi soojuspump palju kompaktsem ja lihtsamalt paigaldatav – ei vaja suurt maapinda maalkollektori jaoks.

Kuidas valida õhk-vesi soojuspumpa?

Sobiliku õhk-vesi soojuspumba leiad koostöös soojuspumpade edasimüüjaga, nemad on sellel alal eksperdid ja oskavad tähelepanu pöörata vajalikele näitajatele.

Peamised võtmenäitajad, mille põhjal saab iga inimene hinnata soojuspumba sobivust on:

– hoone üldine soojusenergia vajadus,
– soojuskoormus,
seadme kasutegur,
– lisafunktsioonid.

Soojuskoormus hoones määratakse soojuskao põhjal akende, seinte, katuse, ventilatsioonisüsteemi jms kaudu. Näitaja puhul arvestatakse soojuskadu vastavalt selle piirkonna geograafilisele projektnormatiivile. See tähendab seda, et Eesti erinevates piirkondades on aasta keskmised temperatuurid mõnevõrra erinevad ja seetõttu ka soojuskadu võib piirkonniti erineda, nt Lõuna- ja Ida-Eesti vahe võib olla kuskil 10% erinevusega. Antud geograafilist eripära peab soojuskoormuse ja soojuskao määramisel arvesse võtma.

Soojuskoormuse täpse kalkulatsiooni teeb spetsialist, ise saab vaid umbkaudselt arvestada mõningate iseärasustega nagu geograafiline asukoht, suuremad soojuskao piirded hoones (aknad jt klaaspinnad, uksed jms).

Täpse soojuskoormuse põhjal saab välja arvestada, millise võimsusega soojuspump hoonele sobib. Õige võimsusega soojuspump tagab ökonoomse kütmise terveks aastaks.

Küttsüsteemi valimine on keeruline ja seetõttu tuleb algusest peale teha koostööd ekspertidega, kes oskavad aidata parima lahenduse valimisel. Pöördu soojuspumpade edasimüüja poole, et uurida potentsiaalseid lahendusi enda kodu jaoks. Madalad küttekulud ei ole enam müüt – soojuspumbad võimaldavad vähendada sinu soojakulusid erakordselt palju!

Parimate seadmete valiku osas loe täpsemalt, kuidas valida parim õhksoojuspump, maasoojusump, õhk-vesi soojuspump.