Usalduslik suhe klientide ja meie Eesti ning Rootsi tõlkebüroode vahel – sarnasused ja erinevused

Kas usaldusel saab olla, ja on, tänapäeva kiires maailmas veel üldse tähtsust, kui räägime usaldusest kliendi ja teenusepakkuja vahel? Eriti kui räägime tõlketeenusest, mida tundub justkui saavat osta kellelt iganes neist sadadest pakkujatest internetis ja kus teenus ise just raketiteadus ei ole?

Meie oleme veendunud, et usaldus on selles teenusevaldkonnas väga oluline. Ei väidaks seda, kui ei oleks järele proovinud ja teaks, et suurem osa meie püsikliente on jäänud meie teenuseid kasutama just seetõttu, et nad usaldavad meid. Siiski tuleb öelda, et usalduse olulisus Eestis ja võrdlusena Rootsis – kahes riigis, kus meil bürood on ja kus me peamiselt tegutseme – on siiski mõnevõrra erinev.

Eestis on pikka aega valitsenud arusaam, et hea tõlke saab üsna madala hinnaga ja see, kes tõlketöö tegelikult teeb ning, kui hästi, pole kuigi oluline. Hea on tõdeda, et selline arusaam on muutumas ja meie tõlkebüroo igapäevasest tegevusest võib tuua ridamisi näiteid klientidest, kes nii ei arva. Nemad moodustavadki meie klientide tuumiku. Nad teavad, et hea tulemuse saamiseks on vaja tõlkijat ja toimetajat, kes on oma valdkonna head spetsialistid, et eksperdid vajavad töö tegemiseks piisavalt aeg ning soovivad ka vääriliselt tasustatud saada.

Kui võrrelda keskmist Eesti klienti ja keskmist Rootsi klienti, siis Rootsis on usalduslikul suhtel suurem osakaal. Klientidel on rohkem aega ja tahtmist uurida, kas tõlketeenuse pakkujal on piisavalt kompetentsi, kas ettevõttel on hea maine, kes on tõlkebürooga seotud võtmeisikud, kas tõlkebüroo veebilehel välja pakutu vastab sellele, mida tegelikult pakutakse jne. Olen paaril korral päris imestunud olnud selle üle, kui põhjalikult enne hinnapakkumise küsimist meie veebilehega on tutvutud ja meid tutvustava veebiväljaande artiklit loetud. Tõsist uurimistööd teinud kliendiga on hea asju ajada, tal on tõsi taga ja kui ta kõigile oma küsimustele meeldivad vastused saab, võib alata aastaid kestev koostöö.

Kokkuvõtteks väidan, et usaldus on jätkuvalt hinnas ja seda peetakse koostöö juures oluliseks. See ei pruugi mõne tõlkeprojekti puhul välja tulla, küll aga ilmneb see hästi keerukate ja pikaajaliste tööde puhul ning seda võrdselt nii Eestis kui Rootsis. Paljud kliendid hindavad väga seda, kui me n-ö poolele teele vastu tuleme ja süveneme nende keerukasse projekti. Meile endile võib see vahel väga ajakulukas olla, aga elu on näidanud, et just keerukate soovidega klientidest saavad pikaajalised tänulikud kliendid ja seda nii siin kui sealpool Läänemerd.

Artikli autor:
Ave Rosenthal-Juhkam
Tõlkebüroo Swesteng Languages asutaja ja juhataja