Uurimus paljastab Venemaa tegelemisearapsühholoogiliste tehnoloogiate arendamisega juba i maailmasoja ajal

Parapsühholoogiline tehnoloogiaSaksamaa Stuttgarti Ülikooli õppejõu Serge Kernbachi uurimus avaldab informatsiooni selle kohta, kuidas Venemaa kulutas alates 1917. aastast kuni 2003. aastani üle 1 miljardi USA dollari, arendamaks välja parapsühholoogilist tehnoloogiat ja relvi inimeste mõtlemise mõjutamiseks.

20. sajandil maailma laastanud sõdade kohta paljastub üha enam saladusi, esile tulevad uued ja seniteadmata faktid. Teame, et külma sõja ajal toimus USA ja Nõukogude Liidu vahel avalik võidurelvastumine. Tõenäoliselt pole paljudele aga teada, et Esimese maailmasõja ajal üritasid venelased salaja välja töötada elektroonilisi relvi, et mõjutada vastaste mõistust nagu seda tegid hiljem ameeriklased.

Saksamaal avaldatud Stuttgarti Ülikooli õppejõu Serge Kernbachi uurimus tõi välja vägagi põneva teabe selle kohta, kuidas venelased kulutasid alates aastast 1917 kuni 21. sajandi alguseni ligi 1 miljard USA dollarit antud tehnoloogia välja arendamiseks. Venelased töötasid välja erinevaid parapsühholoogilisi vahendeid, mida nemad ise psühhotroonikaks nimetasid. Lisaks üritati luua ka psühhotroonseid relvi. Vahendid olid mõeldud vastaste mõistuse mõjutamiseks kaugjuhtimise teel ning Kernbachi hinnangul ei saanud selline asi mitte kuidagi toimuda ilma Nõukogude Liidu finantsilise toetuseta.

Tegelikkuses pole tegemist uudsete asjadega, sest USA parapsühholoogiliste relvade ja nende arendamise kohta saab lugeda nii raamatutest kui ka vaadata dokumentaalfilmidest. Teema on leidnud mainimist isegi USAs valminud filmis „The Men Who Stare at Goats”, kus peaosa mängib George Clooney. Küll ei ole avalikkusesse lekkinud eriti informatsiooni Nõukogude Liidu sarnasest arendamisest ning just seetõttu on Kernbachi uurimus kujunenud hinnaliseks teerajajaks antud teema uurimise arendamisel.

Teadaolevalt ning tõestatult saab öelda, et Nõukogude Liit arendas enda tehnoloogiaid peaaegu alati eraldiseisvalt, kuid enam-vähem samamoodi nagu seda tegi USA. Nii näiteks võib välja tuua USA Luure Keskagentuuri 20-aastase projekti MKULTRA, mis uuris inimeste meelte mõjutamist ja aju funktsioneerimise muutmist. Samasugune projekt oli käsil ka venelastel, kes lähenesid antud küsimusele tehnoloogilisest küljest ning lõid selleks isegi aparaadi nimega Cerpan, mis salvestas ja kiirgas välja energiat inimeste mõtlemise muutmiseks.

Antud uurimus keskendub veel mitmetele sarnastele avastustele ning kellel on huvi sellest rohkem lugeda, saab seda teha juba siit.

Allikad: www.medium.com, www.arxiv.org, www.news.com.au

Pilt: www.thenypost.files.wordpress.com/2013/12/soviet-mind-control-feature.jpg

Be the first to comment

Leave a Reply